Grunden till museihallen klar

Grunden till museihallen klar. Foto: Patrik Engberg
Grunden till museihallen klar. Foto: Patrik Engberg

 

Grunden till museihallen klar

Grunden till Museihallen är nu klar. Före jul gjorde PEAB de sista gjutningarna och rev gjutformarna.    

 

Björken vid oljeboden fälld

Här arbetar man uppe i björken. Foto: Bernt Lindsjö
Här arbetar man uppe i björken. Foto: Bernt Lindsjö

Björken vid oljeboden fälld

Mellan oljeboden och vedförrådet har det stått en björk som med tiden har blivit stor. I dagarna var en specialist på plats och fällde den för att vi skall kunna plana ut området och förbättra vattenavrinningen.    

 

Arbeten på Finspångshallen – 1 december 2012

Den så kallade Finspånghallen. Foto: Bengt Nordh
Den så kallade Finspånghallen. Foto: Bengt Nordh

Arbeten på Finspångshallen

Det 100 meter långa lokhuset från Finspång har fått sina ljusinsläpp täckta med genomskinlig plast.Lossnade plåtar har skruvats fast. Hallen ger ett betydligt trevligare intryck nu än tidigare.”Arbetsdag på Ödegärdet lördag 1 december kl 10-17.

Glögg och pepparkakor men, till skillnad från förra året, väntar vi inget vinterväder. Slyröjning, presenningsövermålning och annat trevligt arbete.”

Vagn 10 är klar i verkstaden

Här stryks taket med tjära. Foto: Patrik Engberg
Här stryks taket med tjära. Foto: Patrik Engberg

Vagn 10 är klar i verkstaden

Vagn 10 blev i helgen klar i verkstaden efter att taket nu har fått dropplister monterade och taket strukits med tjära flera gånger.

Nästa helg kommer vagnen att växlas ut och ställas under tak.

Växelarbete i Anten

Lyft av växel på bangården i Anten. Foto: Patrik Engberg

VÄXELARBETE I ANTEN

Under lördagen lyfte vi och packade vi växeln på bangården i Anten som vi tidigare har bytt slipers på. Efter en dags arbete ser resultatet mycket bra ut.Det återstår dock arbete med växelklot mm.

Plintarna gjutna till museihallen

Här syns de gjutna plintarna till museihallen. Foto: Lars Johansson
Här syns de gjutna plintarna till museihallen. Foto: Lars Johansson

Plintarna gjutna till museihallen

Under förra veckan var PEAB på plats i Anten och gjöt plintarna för den blivande museihallsutbyggnaden.    

 

Glasmästare på besök i Anten

Här syns fönstret till museihallen. Foto: Lars Johansson
Här syns fönstret till museihallen. Foto: Lars Johansson

Glasmästare på besök i Anten

Vi har haft en glasmästare på besök i Anten för att laga diverse trasiga glasrutor. Numera är fönstren till bland annat museihallen hela och utbytta.

 

AGJ C 10 i verkstaden

Här står vagn 10 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Här står vagn 10 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

AGJ C 10 i verkstaden

Arbete med taket pågår där nya dropplister håller på att monteras. Vi fick byta några bräder på ena sidan av taket då detta var dåligt, men detta är klart.

Det som nu återstår är att lägga ny duk på den skadade delen och tjära denna innan taklisterna på den sidan kan monteras. Därefter kan hela taket tjäras.

Det är viktigt att detta arbete flyter på så att vi kan få ut vagn 10 innan snön kommer så den kan placeras på reserverad plats i vagnhallarna på Gärdet. Efter det skall hela taket tjäras.

Oljeboden har fått nytt tak

Här arbetas det med taket till oljeboden. Foto: Patrik Engberg
Här arbetas det med taket till oljeboden. Foto: Patrik Engberg

Oljeboden har fått nytt tak

Oljeboden i Anten har fått nytt tak. Under helgen byttes taket och ett nytt plåttak monterades.Senare skall vi också gräva bort lite jord runt boden för att förbättra dräneringen.

 

Arbete på AGJ Co 24

Här står vagn 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Här står vagn 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Arbete på AGJ Co 24

AGJ Co 24 står nu i verkstaden. Inredningen är nu demonterad och den gamla panelen i taket skall nu plockas ned försiktigt så att vi kan titta på takbalkarna.

Vi börjar med den södra kupén. Innertaket är löst på vissa ställen.

 

Arbete på Tp 3500 i verkstaden

Här arbetar Krister med instrumenten. Foto: Patrik Engberg
Här arbetar Krister med instrumenten. Foto: Patrik Engberg

Arbete på Tp 3500

Det arbetas på Tp 3500 i verkstaden.Det som återstår är arbete i förarhytten. Instrumenteringen skall slutföras och trälister runt fönstren skall färdigställas

 

Växelrenovering i Anten

Växel 1 Anten. Foto: Patrik Engberg

Växelrenovering i Anten

Växelrenovering i Anten

Arbetet går vidare med bangården i Anten.Turen har nu kommit till växel 1 som genomgår en renovering.

Växel 1 ligger i huvudspåret bredvid boden för banavdelningens fordon.

Höstens banarbetsvecka över

Här arbetas med på bangården i Anten. Foto: Lars Johansson
Här arbetas med på bangården i Anten. Foto: Lars Johansson

Ba-veckan över

Höstens banarbetsvecka är över. Vi har arbetat med att färdigställa växlarna på bangården och att förbereda flytten av spårspärren från spår tre.

Arbetet är dock inte klart än utan fortsätter under hösten.