Byte av växellåda

Våra rälsbussar. Foto: Christian Merking
Våra rälsbussar. Foto: Christian Merking

Byte av växellåda

Under torsdagen och fredagen så byttes växellådan på vår
rälsbuss YB05p 913. Detta på grund av att den gamla växellådan läckte olja.

”Hjulningen” av VGJ31 närmar sig

”Hjulningen” av VGJ31 närmar sig

”Hjulningen” av VGJ 31 börjar nu närma sig allt mer. Arbetet har dragit ut på tiden en smula då alla delar till fjäderupphängningen var slitna och behövde renoveras först. Monteringen av axlarnas glidlagerboxar har nu börjat efter en lättare skavning av de nygjutna lagren. Att åter få loket på hjul innebär att ett stort och viktigt etappmål därmed nås.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens bankgiro 196-75 53.

Foton: Marcus Jacobson

Monterade lagerboxar. Foto: Marcus Jacobson
Nyrenoverade fjäderhängen. Foto: Marcus Jacobson
Monterade lagerboxar. Foto: Marcus Jacobson
Monterade lagerboxar. Foto: Marcus Jacobson
Färdiga hjul i väntan på montering. Foto: Marcus Jacobson
Färdiga hjul i väntan på montering. Foto: Marcus Jacobson

Arbetsdag på Ödegärdet – 28/11

Verkstadsvagn och rastlokal på Ödegärdet. Foto: Bengt Nordh

Arbetsdag på Ödegärdet

Denna lördag är det arbetsdagar på Ödegärdet. Vi fortsätter med arbetet på området. Övrig verksamhet är fika, ogräsplockning, slyklippning.

Vi startar klockan 10.00 och håller på så länge det är ljust.

  • Välkommen önskar Särskilda arbetsgruppen genom Ulf Smedbo (ulf.smedbo@telia.com eller 031-25 92 29)

Arbetsdagar på Ödegärdet

Verkstadsvagn och rastlokal på Ödegärdet. Foto: Bengt Nordh

Arbetsdagar på Ödegärdet

Under några lördagar är det arbetsdagar på Ödegärdet. Vi fortsätter med arbetet på området. Övrig verksamhet är fika, ogräsplockning, slyklippning.

Följande dagar hålls det öppet, vi startar klockan 10.00 och håller på så länge det är ljust.

  • Lördag 26 september
  • Lördag 31 oktober
  • Lördag 28 november

Välkommen önskar Särskilda arbetsgruppen genom Ulf Smedbo (ulf.smedbo@telia.com eller 031-25 92 29)

Semaforen i Kvarnabo

Semaforen i Kvarnabo fälldes

I lördags fälldes den norra semaforen i Kvarnabo. Den skall nu renoveras under vintern på samma sätt som den södra semaforen tidigare har gjorts. Foton: Christian Merking

Signalarbeten på Brobackaspåret

Vägkorsningssignal ("V-signal") har kommit upp. Foto: Yngve CG
Vägkorsningssignal (”V-signal”) har kommit upp.
Vägskyddet har kommit upp. Foto: Yngve CG
Vägskyddet har kommit upp.

Signalarbeten på Brobackaspåret

Lite i det fördolda så fortsätter signalarbetet på Brobackaspåret. Nyligen har det blivande vägskyddet i vägkorsningen söder om Antens station kompletterats med vägskyddssignaler och vägkorsningssignal (”V-signal”). Dock är dessa inte igångsatta än men allt mer och mer av signalskyddet håller på att färdigställas.

Arbetsdag på Ödegärdet – 18/7

Verkstadsvagn och rastlokal på Ödegärdet. Foto: Bengt Nordh

Arbetsdag på Ödegärdet – 18 juli

Lördag 18 juli är det arbetsdag på Ödegärdet. Vi fortsätter med takarbetet på Skalle hållplatskur. Vi tar bort resten av takbrädorna,skrapar bort avflagnad färg och kollar skicket på takstolarna. Övrig verksamhet är fika,ogräsplockning,slyklippning.

Välkommen önskar Särskilda arbetsgruppen genom Ulf Smedbo (ulf.smedbo@telia.com elle 031-25 92 29)

Avslutande banarbeten

Avslutande banarbeten

Under helgen gjordes avslutande arbeten på växeln vid museihallen i Anten. Det arbetades även på spårspärren i spår förlängningen av spår 3 utefter lastkajen till museihallen.

Vi åkte också ut på banan med Z4p och kranvagnen för att hämta använda slipers som vi tidigare bytt och vi hämtade även ris och några björkar som hade stått för nära spåret och var oroväckande nära tågen. Björkarna kommer att användas som lokved.

Glad Påsk

Anten är påskpyntad. Foto: Sandra Merking
Anten är påskpyntad. Foto: Sandra Merking

Vi vill önska alla medlemmar, aktiva och besökare en riktig Glad Påsk!

Nytt taxesystem på AGJ

agj

Nytt taxesystem på AGJ

Från och med årets trafiksäsong som startar idag, kommer alla våra resenärer att betala efter vikt. Invägning kommer att ske i Museihallen, där alla får en stämpel med sin vikt på handen. Stämpeln visas sedan upp i biljettluckan, där den som vill åka med våra tåg betalar 1:50 per kilo. Det fina med detta system är att både barn och vuxna betalar, efter samma taxa, vilket gör biljetthanteringen enklare och mer demokratisk. Den som väger lite får en billigare resa, än den som har mer rondör. Detta ligger helt i linje med hälsotrenden och att man skall välja det smala spåret.

20150328_170743

Arbetsdag på Ödegärdet

Verkstadsvagn och rastlokal på Ödegärdet. Foto: Bengt Nordh

Arbetsdag på Ödegärdet – 29 mars

Klockan 10 öppnar vi bommen till Ödegärdet. Det finns fika och kaffe/te – samt massor med arbete. Med jämna mellanrum går vi in i verkstadsvagnen, som är vår fasta punkt, och ger oss äkta järnvägskänsla och värme under våra trevliga kafferaster.

Välkommen önskar Särskilda arbetsgruppen genom Ulf Smedbo (ulf.smedbo@telia.com elle 031-25 92 29)

Takarbeten på vagn 22

Arbeten på plattformstaken på vagn 22

Under den gångna helgen tog arbetet med plattformstaken åter fart. Det ena är nästan klart och K-G lägger nu sista handen vid det. På andra ändan har takbågen monterats. Taket skall nu göras även här.

Jernvägsnytt 4/2014.

Jernvägsnytt 4/2014
Jernvägsnytt 4/2014

Jernvägsnytt 4/2014.

Årets sista nummer av Jernvägsnytt har nu kommit från tryckeriet. I detta nummer kan du bland annat läsa om hur årets trafiksäsong gick och om museihallen med mera.

Föreningsmötet genomfört

Föreningsmöte i Anten. Foto: Yngve CG
Föreningsmöte i Anten. Foto: Yngve CG

Föreningsmötet genomfört

Ett trivselmöte hölls lördagen den 15 november på eftermiddagen med ett 15 tal medlemmar närvarande. Tyvärr var uppslutningen inte den vi önskade då ett höstmöte var sådant som medlemmarna önskade i samband med senaste stadgeändringen. Kanske berodde den knapphändiga uppslutningen på diverse konkurrerande arrangemang i vår omedelbara närhet. Mötet inleddes med lite information om årets trafik innan 2015 års trafikplanering diskuterades. Därefter följde en genomgång av vad som skett, sker och planeras inom verksamheten och möjligheter gavs till frågor och kläckande av ideer. Mötet avslutades med en bildrapsopi kring de 50 år som föreningen fyller 2015. Mötet avslutades med kaffe och sockerkaka.

Föreningsmöte 15/11

 FÖRENINGSMÖTE

Lördagen den 15 november klockan 14.00 i Anten.

Ett trivselmöte kommer att hållas lördagen den 15 november och på programmet står lite information om 2014 års trafik och så blickar vi lite framåt åt 2015. Vi skall sedan titta på en lite bildrappsodi kring de 50 åren som föreningen verkat.

Rast i Kvarnabo. Foto: Alexander Lagerberg
Rast i Kvarnabo. Foto: Alexander Lagerberg