Kontroll av lokomotorstatus

Arbete på Z4p 409.  Foto: Lars Johansson
Arbete på Z4p 409. Foto: Lars Johansson

Kontroll av lokomotorstatus

Arbete pågår med att kontrollera statusen på lokomotor Z4p nr 7 (fd. SJ Z4p 409) som har varit avställd under flera år. Första delmomentet är att se om den startar. Därefter så får vi diskutera hur vi går vidare. Foto: Lars Johansson

Arbeten på vagn 22

Tvätt av vagn 22. Foto: Lars Johansson
Arbeten på vagn 22. Foto: Lars Johansson

Arbeten på vagn 22

Förra lördagen arbetades det med att rengöra vagn 22:s teakpanel. Olika former av rengöringsmetoder prövades. Det som slutligen gav ett tillfredsställande resultat var en kombination av olika metoder inkluderande att försiktigt avlägsna den upplösta lacken med skrapor. En del arbeten återstår dock.

Om vädret står oss bi så vill försöka rengöra vagn 22:s panel en gång till innan kylan kommer. Foto: Lars Johansson

AGJ samarbetar med försvarsmakten

Brobackatunneln. Foto: Mats Andersson
Brobackatunneln. Foto: Mats Andersson

AGJ samarbetar med försvarsmakten

Styrelsen meddelar att försvarsmakten har hört av sig till AGJ och på fem år hyrt Brobackatunnelen, eftersom det ändå inte är aktuellt med trafik genom denna, inom den närmaste tiden.

Med anledning av det ökade hotet från Ryssland, anses behovet av skyddsrum i Sverige åter öka och dess antal i området kring Anten, är mycket litet.

Tunneln är tänkt att kunna användas, som skyddsrum för omkring 1000 personer, om den får rätt utformade portar, i bägge ändar.

Arbetsdag på Ödegärdet – 12/10

Verkstadsvagn och rastlokal på Ödegärdet. Foto: Bengt Nordh
Verkstadsvagn och rastlokal på Ödegärdet. Foto: Bengt Nordh

Arbetsdag på Ödegärdet nu på lördag 12 oktober.

Välkommen till en arbetsdag på Ödegärdet nu på lördag den 12 oktober. Vi håller på mellan cirka 10.00 – 17.00. Vi tar en fika i vår rastlokal på bilden under dagen.

VGJ 24 i verkstaden

Panoramabild över loket där vi bland annat kan se den trasiga asklådan på golvet framför pannan. Foto: Harald Brauer
Panoramabild över loket där vi bland annat kan se den trasiga asklådan på golvet framför pannan. Foto: Harald Brauer

Maskinavdelningen har varit flitiga i höst och plockat isär VGJ 24 för bland annat byte av asklåda och överhettarelementen. Även fallrosten var helt slut och måste nytillverkas.

Just nu tillverkas en ny asklåda i 8 mm cortenstål samt en ny fallrost i motsvarande 15 mm:s gods. Delarna har CAD-ritats och sedan laserskurits.

Just nu pågår svetsning och maskinbearbetning för att få till allt förutom en massa skruvande.

De sista delarna till överhettarelementen är förhoppningsvis väg till oss från Schweiz under januari. Sedan kan vi fortsätta med dem också.

En ny halvfärdig asklåda till VGJ 24 som skall kompletteras med luckor mm. Foto: Harald Brauer
En ny halvfärdig asklåda till VGJ 24 som skall kompletteras med luckor mm. Foto: Harald Brauer

Årets trafiksäsong är nu över

Ångtåget på plats i Gräfsnäs. Foto: René Pabst
Ångtåget på plats i Gräfsnäs. Foto: René Pabst

Årets trafiksäsong är nu över!

Vi tackar alla besökare, passagerare och medlemmar för den här sommaren och hälsar alla välkomna tillbaka 2013!

Höga avgifter hotar museitågens framtid

I SVT Västnytt på fredagen den 24 augusti intervjuades Museibanornas Riksorganisations (MRO) ordförande Ragnar Hellborg om de kraftigt ökande kostnaderna som Transportssyrelsen aviserar.

I inslaget, som sändes från AGJ, påpekas problemen som kommer att slå hårt mot ideella museijärnvägar. För Anten – Gräfsnäs Järnväg innebär förslaget att en fjärdedel av föreningens intäkter skulle gå till Transportstyrelsens kontrollavgift.

Hela inslaget kan ses på SVT Play (http://www.svtplay.se/video/253988/24-8-19-15), spola fram till 05:16 in i programmet. Inslaget kan ses till 2012-08-30.

Arbetsdag i Kvänum – 18/8

Kvänum, av totalt 9 taksektioner återstår det nu tre och en halv att demontera. Foto: Lennart Nordh
Kvänum, av totalt 9 taksektioner återstår det nu tre och en halv att demontera. Foto: Lennart Nordh

Arbetsdag i Kvänum den 18 augusti

Vi börjar som vanligt vid 10-tiden. Denna gång skall vi nog sluta vid 18-tiden.

Denna arbetsdag tänker vi ta ned resten av väggplåten i gavlarna. Sedan ger vi oss på resterande väggplåtar. Tidigare har vi plockat ned väggplåtarna på den sidan som vetter mot bilverkstaden. Det är betydligt enklare att lossa väggplåt jämfört med takplåt. Plåtarna är dessutom bara 4 meter långa jämfört med takplåtarna som är 7 meter. Spikarna som håller fast väggplåtarna är också kortare än takspiken. En hel del av spiken har vi dessutom lossat i förväg. Nedtagna plåtar lägger vi i de hopskruvade transportkorgarna.

Efter plåtarna kommer nedtagning av väggreglarna. Också detta är ett enklare jobb än nedtagning av reglar som satt i taket. Jobbet med väggplåtarna och reglarna är ett jobb där många kan arbeta samtidigt. Dock räknar vi med att vi behöver ytterligare en dag för detta. Det blir då tisdagen den 21 augusti. Då kommer vi också att ta ut de färdiga paketen med plåt så att vi får rent för att börja jobba med stommen.

Har du svårt att hitta dit? Kvänum Kök – Åsbogatan 4 i Kvänum. Kolla på hitta.se

Hälsning från arbetsgruppen, Ulf Smedbo, Björn Thyrelius och Lennart Nordh

Tack till alla som deltog i ba-veckan!

Spårarbete på Kvarnabo station. Foto Bernt Lindsjö
Spårarbete på Kvarnabo station. Foto Bernt Lindsjö

TACK ALLA NI SOM STÄLLT UPP FÖR AGJ UNDER BANARBETSVECKAN!

Nu är 2012 års vårarbetsvecka över. Många hade mött upp, både nya och gamla medlemmar. Mycket har blivit gjort såväl på banan som i verkstaden i Anten. Vi har dock lite kompletteringar kvar som vi räknar med att kunna färdigställa under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Under veckan lades det ned drygt 140 dagsverken i underbart vårväder. Vi har i snitt varit minst 15 personer/dag!

Detta har blivit utfört:

  • 185 st slipers blev bytta mellan Anten och strax norr Ödegärdet.
  • 289 st slipers blev bytta på stationen i Kvarnabo samt i kurvan strax norr om stationen.
  • 97 st slipers blev bytta söder om stationen i Gräfsnäs.
  • Samtliga gamla slipers är upplockade och inkörda.
  • Dräneringen på stationen i Kvarnabo är återställd.
  • Vägövergångarna i Arelid och Camp Anten har fått nya vägplank.
  • Försignalen i Anten är åter på plats.
  • Mellan Anten och Arelid har vi bytt 286 lösa skarvbult och försett dessa med nya fjäderringar.

Nu vilar vi lite en helg för att ta ett nytt tag under Kristihimmelsfärdshelgen med återstående arbeten inför säsongsstarten.

Tack så länge!

Niklas Jörby / cBa

Iordningsställande av väntsalar

Anten station. Foto: Patrik Engberg
Anten station. Foto: Patrik Engberg

IORDNINGSSTÄLLANDE AV VÄNTSALAR M.M.

”Bröderna Andersson boksamling” är nu nästan borta från väntsalen i Anten och det är nu dags att bära ut parkbänkarna som står i väntsalen.

Väntsalen skall därefter städas. Har Du möjlighet att planera in några dagar vid AGJ för att hjälpa till med iordningsställande av stationsområden, parkeringar, bära ut soffor och städa olika utrymmen så är vi tacksamma. Vi börjar i Anten och arbetar oss upp längs linjen.

Olof Brandelid
Fastighetschef.

Rivning av hallen i Kvänum påbörjad

Hallen i Kvänum. Foto: Ulf Smedbo
Hallen i Kvänum. Foto: Ulf Smedbo

I torsdags, den 26 april, påbörjade vi arbetet med att demontera skjulet i Kvänum.

Vi var en liten förtrupp bestående av Lennart Nordh, Bengt Nordh och jag. Detta för att ”etablera oss” och prova på lite olika praktiska metoder att lättast demontera plåten och stommen. Vi började också riva delar av det rum för torkat virke som man har byggt upp inne i skjulet.

Vi blev MYCKET väl mottagna av personalen vid Kvänum Kök. Frågan ”vad behöver ni?” ställdes vid fler än ett tillfälle. Bland annat har vi tillgång till företagets fikarum, toaletter mm. (Även under helger.)

De nästkommande arbetsdagarna i Kvänum blir tisdagen den 1 maj och lördagen den 5 maj. Vi räknar båda dagarna med att börja vid 10-tiden och hålla på fram till skymningen. För de som vill åka med mig så åker jag från Göteborg kl 8 och från Anten / Kvarnabo kl 9.

För det fortsatta arbetet vill vi naturligtvis ha all hjälp vi kan få.

Hör av er om ni vill veta något mer!

Hälsningar

Ulf Smedbo (031-259229 / 070-7243915)

AGJ i samarbete med Västtrafik om bussterminal och spårsanering i Anten

Rivet spår noll i Anten. Foto: Mats Andersson
Rivet spår noll i Anten. Foto: Mats Andersson

AGJ i samarbete med Västtrafik – bussterminal i Anten och spårsanering i Anten

Arbetet har påbörjats med att riva spår ett i Anten. En ny bussterminal kommer att byggas där spår ett idag ligger och väntsalen kommer att byggas om för att kunna inrymma väntsal för passagerare och uppehållsrum för bussförare. Samtidigt kommer också våra bussburna besökare få en smidigare angöring till oss.

Spår ett anses inte längre behövas då vi nu sätter spår tre i bruk som tågspår, och liknande saneringar har idag genomförts på ett flertal järnvägsstationer i Sverige. Åtgärden genomför vi för att hänga med i tiden och för att minska våra kostnader för banunderhåll. Antalet spår minskar i takt med att resandeunderlaget på järnvägen minskar.

Västtrafik har gett oss ett erbjudande som vi inte har kunnat motstå och pengarna tar Västtrafik ur de 245 miljonerna som nyligen avsattes för att säkerställa tågtrafiken i Västsverige. Västtrafik förlängde nyligen Orange Express från Sjövik till Brobacken, strax söder om Anten, och fler linjer kan tillkomma i samband med tidtabellsskiftet i december i år.

-”Vi ser det här som en otrolig utvecklingsmöjlighet för föreningen och det ger också ett rejält tillskott till föreningens kassa” säger föreningens representanter.

Rivet spår noll i Anten. Foto: Mats Andersso
Rivet spår noll i Anten. Foto: Mats Andersson

Arbeten pågår på vagn 24 i verkstaden

Här syns takarbeten på vagn 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Arbeten pågår på vagn 24 i verkstaden

Vagn 24 står i verkstaden för invändiga arbeten. Vi håller på med invändiga takarbeten, väggarbeten och golvarbeten.
Hatthyllorna är nedplockade. Värmeskydd, hatthyllor m.m. har slipats och grundmålats utanför vagnen. Lister har tagits loss och skall slipas och fernissas.
Material till det nya innertaket finns och kommer att börja monteras efter nyår.

 

Försignalen i Anten är under renovering

Här ligger försignalen, blästrad och grundmålad i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

 

försignalen i Anten är under renovering

Under hösten plockades försignalen i Anten ner för renovering. Den har demonterats och skickats till blästring och har också blivit grundmålad. Under vintern skall den skruvas ihop och till våren skall den monteras på plats igen.

 

Växelarbeten klara i Anten

Här syns växelställen monterade. Foto: Patrik Engberg

 

Växelarbeten klara i Anten

Före jul färdigställdes även arbetet med växelrenoveringarna i Anten då växelställen monterades på växlarna på bangården i Anten. Nu återstår flytten av spårspärren för spår 3 men det arbetet skall göras senare.