Rälsbussläpet provkört

Här syns alla rälsbussarna i Anten vid första provkörningen. Foto: Alexander Lagerberg
Här syns alla rälsbussarna i Anten vid första provkörningen. Foto: Alexander Lagerberg

Rälsbussläpet provkört

I dag skedde den första provkörningen med vårt rälsbussläp UBFo3yp 2120.

Inte helt oväntat uppträdde lite knepigheter som behöver lösas innan det fungerar helt perfekt.

Målsättningen är dock att allt skall vara klart till nästa trafiksäsong så att släpet då kan användas i trafik.

 

AGJ har fått en topplykta till Nanna!

På bilden Håkan Wall med son framför

AGJ har fått en topplykta till Nanna!

AGJ har fått en topplykta till Nanna! Det är Håkan Wall och Kristina Ekroth som skänkt lyktan till föreningen.Deras far, Bengt Wall, köpte lyktan genom sin morbror, Herman Olsson i Kalmar. Den köptes som skrot från Kalmar – Berga Järnväg, KBJ, för 5 kr och skickades som gods på järnvägen till Floda station.Lyktan fungerade sedan som dansbanebelysning på Lensjöns dansbana utanför Floda. Efter att dansbanan fick elektrisk ström i mitten på 50-talet hamnade lyktan i familjens sommarstuga där den stått sedan dess.

Lyktan sitter nu på Nanna och kan beskådas i museihallen i Anten.

Föreningen framför på detta sätt ett stort tack till familjen Wall för gåvan.

Ba-fordon i verkstaden

Här syns sopmaskinen i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Ba-fordon i verkstaden

Samtidigt med trafiksäsongen pågår arbeten i verkstaden. Under våren och sommaren har det arbetats på vår ballastplog och sopmaskin. Ballastplogen var i behov av byte av vajrar till plogningsaggregatet då dessa gått av ett antal gånger under den senaste tidens användande och provisoriskt lagats.

Nya vajrar har nu monterats och vagnen har fått sig en mekanisk översyn. Vi hoppas nu att allt skall fungera väl vid höstens arbeten.

Sopmaskinen var dock i behov av främst byte av borstar men även av nytt vagnsgolv. Detta har nu åtgärdats. Kvar är byte av en trasig ruta samt motoröversyn.

 

Riddarhelgen är nu genomförd

Tågmöte i Anten. Foto: René Pabst

Riddarhelgen är nu genomförd

Riddarhelgen 2011 är nu över. Det årliga evenemanget genomfördes i ett varmt väder, på lördagen var det otroligt varmt och kvavt. Kanske för varmt för besökarna då det var bättre tillslutning på söndagen då det var lite svalare.Dock var det en trevlig helg med många resenärer och med mycket tåg.Vi körde med ångtåg, YBo5P och med ”Gullhönan” och hade alla stationer bevakade.

Årets trafiksäsong är igång

Här startar VGJ 24 från Anten. Foto: Patrik Engberg

Årets trafiksäsong är igång

Årets ordinarie trafiksäsong är nu i gång.Söndagen den 5 juni var första ordinarie trafikdag för allmänheten – och vilken dag!Det var ett fantastiskt resande med många besökare, både på tågen och i caféet.

Alla tidigare försäljningsrekord på premiärdagarna rök all världens väg under söndagen.

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till sommartrafiken 2011!

Grund- och repetitionskurs i säkerhetsordning

Grund- och repetitionskurs i säkerhetsordning

På lördag den 18/6 kl 09.00 startar grund- och repetitionskurs i säkerhetsordning. För de som önskar serveras frukost kl. 08.00.

Kursen beräknas pågå till omkring kl 16 och möjlighet att skriva prov kommer att finnas.

Anmälan till undertecknad på trafikchefen@agj.net senast den 16/6 – 2011.

Alexander Lagerberg
AGJ trafikchef

Semaforen i Gräfsnäs reses

Semaforen i Gräfsnäs reses. Foto: Magnus Carlson

Semaforen i Gräfsnäs reses

Under sista söndagen i maj restes den nya semaforen i Gräfsnäs.Med hjälp av vår kranvagn gick arbetet fort och lätt och den nymålade semaforen står nu och lyser i solskenet.På masten monterades även ett signalskåp som betjänar belysning till semaforen samt vägförsignalen.

Vagn 28 ut ur verkstaden

Vagn 28 just utväxlad ur verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Vagn 28 just utväxlad ur verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Vagn 28 ut ur verkstaden

Under helgen som gick växlades vagn 28 ut ur verkstaden där den under vintern har genomgått en översyn.

Vagnen är nu nymålad, både in- och utvändigt, och har fått en bromsrevision.

 

Hjälpa till i museihallen?

Hjälpa till i museihallen?

Är du intresserad av att hjälpa till i museihallen i sommar?Museihallen har sedan 2007 varit bemannad varje trafikdag. De allra flesta dagarna har jag bemannat hallen. Eftersom jag sedan hösten 2009 bor i Uddevalla så har jag fått allt svårare att bemanna museihallen samtliga trafikdagar. Detta innebär att fler personer behöver dela på ansvaret att ta hand om museihallen. Denna befattning inom AGJ ställer inget krav på säkerhetstjänst eller heller krav på någon större hantverksskicklighet eller krav på att man måste vara ung, vital eller stark.

Det enda som krävs är ett intresse för tåg och historia och att man gärna pratar med folk och är beredd att svara på frågor, visa besökare hallen, berätta om föreningen och att se till att bildspel, filmer och modelljärnvägen i museihallen och att allt utanför hallen fungerar.

Alternativet denna sommar, om ingen mer vill engagera sig, är att hallen vissa dagar kommer att vara obemannad och att samtliga funktioner i utställningen inte kommer att vara öppna och tillgängliga alla dagar.

Detta uppdrag kräver inte att du är vid god kondition eller vid god fysik. Det som krävs är att du kan ta emot våra besökare och ”se till hallen”. Detta uppdrag passar gammal som ung och man som kvinna.

Ta chansen att få göra en av de roligaste uppgifterna inom AGJ.

Kontakta Mikael Andersson om du är intresserad. E-post: mikael_w_andersson@hotmail.com eller 0722-463420.

Vagn 28 målad

Vagn 28 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Vagn 28 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Vagn 28 målad

Vagnen är nu färdigmålad. Bromssystemet är urblåst och hopmonterat. Liftens hydraulsystem är åtgärdat och vagnen har fått en ny manöverenhet till hissen.

Återstår montering av beslag samt viss kompletteringsmålning. Lister i yttertaket på gavelsidorna återstår även.

Invändigt är vagnen i princip klar förutom belysning och gardiner.

 

Årets banarbetsvecka – 2011

Vi skall ha spårarbete både på Antens station och på linjen. Foto: Alexander Lagerberg

Årets banarbetsvecka

Årets banarbetsvecka börjar pålångfredagen den 22 april och pågår till och med söndagen den 1 maj.I år skall vi bygga växlar på bangården i Anten samt byta sliper på linjen.

Vill Du hjälpa till? – Samling varje dag i Anten klockan 08.30.

Har Du frågor? Ring Niklas Jörby (0706-86 42 48)

AGJ och Märklin i samarbete

Samarbete med Märklin 2011

Föreningens brandtåg. Brandfinkan, tankvagnen och dragen av HBA 2. Foto: Patrik Engberg
Fredagen den 1/4 provar AGJ eldrift på bangården i Anten

För att minska luftföroreningarna har AGJ tillsammans med Märklin tagit fram ett system för att driva våra växellok med el. Detta kommer att minska utsläppen och leda till en lugnare stationsmiljö. Eldriften innebär även att man slipper ha både tågklarerare och lokförare. Nu kan en person sköta bägge uppgifterna.

Transformatorn är här på prov placerad på bangården men i framtiden kommer ett nytt ställverk att byggas i verkstadens torn. Systemet bygger på det klassiska Märklinsystemet med växelström och mittledare. Transformatorn ligger som alltid i körkontrollen. Det finns i framtiden möjlighet att bygga ut systemet med styrning av växlar, signaler och digital styrning för flertågstrafik. En teststräcka är byggd på spår ett, två och delar av spår tre.

Här provkör vi systemet för första gången. Det första loket som är utrustad med den nya tekniken är Z4p nr 7. Under våren kommer fler lok att bli utrustade.

Här syns hur det fungerar i en växel. Det är ingen fara för besökare då den är lågspänning i stiften. Vi följer en ny EU-förordning EU 2011/0401 som styr detta.

Här syns strömupptagningen under vårt första lok, den så kallade släpskon.

Vi kan bara konstatera att rätt monterad så syns strömupptagningen ytterst lite från sidan. Vi gör dock bedömningen att våra besökar uppskattar den insats vi gör för att förbättra närmiljön.