Vagn 28 tvättad

Vagn 28 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Vagn 28 tvättad

Vagn 28 har nu målats invändigt.Utvändigt har nu vagnen slipats med fint sandpapper och tvättats.

Den skall inom kort målas utvändigt.

AGJ köper ånglok och godsvagn

Wilhelm Petri i museihallen i Anten. Foto: Patrik Engberg

AGJ köper ånglok och godsvagn

Föreningen har köpt ångloket SJ Kp 3048 – HvSJ 4 ”Wilhelm Petri” av Sveriges Järnvägsmuseum.Samtidigt med loket fick vi även köpa godsvagnen SJ Fp 91 som hos oss har nummer 53.

Ångloket är inte i driftsdugligt skick men godsvagnen har använts i trafik.

Vi är mycket tacksamma för den här möjligheten att få förvärva fordonen efter att ha haft dom på disposition i flera år.

”Koppelvagnen” utan överdel.

”Koppelvagnen” utan överdel.

Det smalspåriga underredet har befriats från den normalspåriga vagn som tidigare varit placerat ovanpå.Vagnen är f.d. Ruda-Oskarhamns Järnväg NN nr 138 och f.d. SJ NNsp 320374.

Överbyggnaden, som byggdes på för att underlätta växling mellan smalspåriga och normalspåriga vagnar, har skrotats.

Verksamhetsberättelsen för 2010

Verksamhetsberättelsen för 2010

Verksamhetsberättelsen för 2010 är nu upplagd på vår hemsida.

Föreningens årsmöte hålls lördagen den 26 mars klockan 14.00 på ”Sågen” i Anten.

Verksamhetsberättelsen kan du ladda ner här>>>

 

VGJ Gs 1489 klar

VGJ Gs 1489 klar. Foto: Lars Johansson

VGJ Gs 1489 klar

Mats Andersson lägger sista handen vid godsfinkan VGJ Gs 1489 i verkstaden.Efter att stått inne i verkstaden under hösten och fått en översyn är vagnen nu nymålad och klar.

Arbete på vagn 28

Arbete pågår med innertaket. Foto: Patrik Engberg

Arbete pågår med innertaket. Foto: Patrik Engberg

Arbete på vagn 28

Handikappvagnen (AGJ Co 28) står i verkstaden. Målning av innertaket pågår och plattformsvirket på ena plattformen håller på att bytas. Hela vagnen skall slipas lätt, tvättas och därefter målas utvändigt. Vissa kompletterande arbeten skall göras på taket.

Om intresserade medlemmar finns så skall en bromsöversyn göras på vagnen innebärande rengöring av broms bl.a. uppsmörjning och rengöring av bromsutrustning.

 

Hänt på AGJ – 2010

2010-12-18 11:30:32

AGJ får bidrag av Alingsås kommun

Föreningen har fått ett bidrag av Alingsås kommun till renoveringen av taket till föreningslokalen ”Paradiset”.Så här skriver kommunen på sin hemsida: ”Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) har i skrivelse i oktober 2010 ansökt om ett kommunalt bidrag uppgående till 300 tkr.Mot bakgrund av att kommunstyrelsen varit den nämnd som hanterat bidrag till AGJ samt det stora allmänintresse föreningens verksamhet anses ha för kommunen föreslår kommunledningskontoret att bidrag beviljas under innevarande år.”

Föreningen framför sitt stora tack till Alingsås kommun.

Redaktionen

Arbete i verkstaden

Nu har vintern lagt sig över Anten och utomhusarbetet har så att säga snöat inne.Nu koncentrerar vi oss på arbete i verkstaden och lite på uthuset i Gräfsnäs.Vi skall fortsätta med innertaket på Handikappvagnen och grundmåla detta och arbete sker också på rälsbussläpet.Antens bangård i vintermörker. Foto: Patrik Engberg

Antens bangård i vintermörker. Foto: Patrik Engberg

 

2010-11-08 20:36:09

Semaforen i Gräfsnäs demonterad

Semaforen i Gräfsnäs har demonterats under helgen och transporterats ned till Anten där vingar, linhjul m.m. kommer att flyttas över till den semaformast som tidigare varit i Trollhättan för målning och blästring.Gräfsnäsmasten kommer senare att genomgå samma procedur d.v.s. skickas iväg för blästring och målning och kommer därefter att ersätta någon av masterna i Kvarnabo.Detta utgör en del i ett projekt att inom de närmaste åren renovera alla semaforer vid AGJ.Semaforen i Gräfsnäs demonterad. Foto: Lars Johansson

Semaforen i Gräfsnäs demonterad. Foto: Lars Johansson

Redaktionen

2010-12-08 19:53:23

Vagn VGJ Gs 1489 i verkstaden

I verkstaden står nu vagn 130 eller VGJ Gs 1489.Vi har tagit in vagnen för målning men innan dess behövs några plankor bytas.Möjlighet finns att hjälpa till med slipning och grundmålning av denna. Vi räknar med att detta skall ta 2-3 helger. Här står vagn 130 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Här står vagn 130 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen
 
2010-11-08 20:34:23

Merparten av sliprar till destruering

Merparten av de sliprar som tagits ur spår under de senaste åren är nu destruerade.Vi har dessutom samlat ihop merparten av de sliprar som legat på olika håll längs AGJ bl.a. på Ödegärdet.Här en bild över sliprarna när dessa lastas upp på vagn i avvaktan på att dessa hämtas för destruktion.Lastade sliprar i Anten. Foto: Lars Johansson

Lastade sliprar i Anten. Foto: Lars Johansson

Redaktionen

2010-11-08 20:32:28

Kershawplogen skrotas

Kershawplogen är nu under skrotning.Efter att hytten demonterats befinner den sig nu inne i verkstaden för demontering av bl.a. motor och vinschar.Här en vy över fordonet uppifrån när hytten demonterats.Kershawplogen i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Kershawplogen i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Redaktionen

2010-11-08 20:26:38

Taket till ”Paradiset” är klart

Personallokalen ”Paradisets” tak är nu kontrollerat och godkänt. Så här såg huset och taket ut den 6 november.Under våren skall huset också målas.Taket till

Taket till ”Paradiset” är klart. Foto: Lars Johansson
Redaktionen
 
2010-10-31 15:24:23

Kabelgrävning vid Paradiset

I helgen genomfördes kabelgrävning i anslutning till personalhuset ”Paradiset”.Ett antal husvagnsuttag kommer att monteras på fristående stolpar på några platser runt huset.Arbetet genomfördes efter det att arbetet med det nya taket avslutats och ställningarna rivits. Här grävs kabel för el. Foto: Lars Johansson

Här grävs kabel för el. Foto: Lars Johansson

Redaktionen

2010-10-12 22:12:47

Växlar rivna

Som en följd av det nya läget för infiltrationsanläggningen för avloppet från stationshus-området krävs en ombyggnad av Antens bangård.I dagsläget har växlarna 11, 15 och 6 rivits upp.Alla tre växlarna kommer att få nya lägen och ersättas med växlar med 27 kg rälsvikt. Bangården i Anten. Foto: Lars Johansson

Bangården i Anten. Foto: Lars Johansson

Redaktionen

2010-10-12 22:11:30

Elförrådet nästan färdigt

Det nya elförrådet närmar sig färdigställande utvändigt. Arbetet med att sätta upp hyllor m.m. samt att flytta in material pågår. Nya elförrådet i Anten. Foto: Lars Johansson

Nya elförrådet i Anten. Foto: Lars Johansson

Redaktionen

2010-10-12 22:10:12

Renovering av Paradiset.

Sedan ett antal dagar pågår arbeten med taket till vår personallokal ”Paradiset”.Taket på byggnaden har under en längre tid visat sig ej hålla tätt varför akuta åtgärder behövdes vidtagas.En entreprenör byter nu ut taket och huset kommer även att målas. Det sistnämnda sker dock först i vår. Taket kommer att beläggas med rött tegel. Renovering av Paradiset. Foto: Lars Johansson

Renovering av Paradiset. Foto: Lars Johansson

Redaktionen

2010-09-26 22:04:34

Uthuset i Gräfsnäs

Under veckan som har gått har det arbetats med massagolven i toaletten i Gräfsnäs.Det är totalt fyra skikt som skall läggas vilket kommer att ge en bra golvyta i allmänhetstoaletten. Här har golvet i toaletten nu fått golvbeläggning. Foto: Patrik Engberg

Här har golvet i toaletten nu fått golvbeläggning. Foto: Patrik Engberg

Redaktionen

 
2010-09-26 21:55:27

Arbete på signalverkstaden

Under sommaren har arbetet pågått, lite i det fördolda, med utbyggnaden av signalverkstaden.Den oisolerade delen har nu fått ett gjutet golv, blivit tilläggsisolerad, nytt innertak och har fått en ny dörr.

Nu återstår ”bara” att få upp panelen på utsidan och måla och städa invändigt. Samt lite olika småjobb… Här arbetas det med panelen på signalverkstaden. Foto: Patrik Engberg

Här arbetas det med panelen på signalverkstaden. Foto: Patrik Engberg

Redaktionen

2010-09-20 22:16:26

Släpet har fått vingar

Arbetet på rälsbussläpet UBFo3yp 2120 går vidare i verkstaden.Arbetet har nu kommit så långt att gaveldörrarna är monterade och har fått sina bevingade hjul monterade. Här står släpet i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Här står släpet i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Redaktionen

2010-09-15 20:11:11

Trafiksäsongen är slut

Årets trafiksäsong är nu slut.Vi tackar alla våra besökare, medlemmar och alla aktiva för den här sommaren och önskar alla varmt välkommna tillbaka sommaren 2011!   Tåget längs sjön Anten. Foto: René Pabst

Tåget längs sjön Anten. Foto: René Pabst
Redaktionen
 


2010-09-12 21:00:30

AGJ byggnadsminnesförklarad

Söndagen den 12 september invigdes Kulturreservatet i Gräfsnäs slottspark och därefter byggnadsminnes-förklarades delar av AGJ.Vid en ceremoni i Kvarnabo skruvade Landshövdingen Lars Bäckström upp en plakett på väggen till stationshuset i Kvarnabo med hjälp av Mats Härklint från Länsstyrelsen.Därefter fortsatte heders-gästerna med extratåget, som bestod av Gullhönan och vagn 12, till Anten.   Här skruvar landshövdingen Lars Bäckström upp plaketten på stationshuset i Kvarnabo. Foto: Patrik Engberg

Här skruvar landshövdingen Lars Bäckström upp plaketten på stationshuset i Kvarnabo. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen
 


2010-09-03 14:54:14

Invigning av kulturreservat och byggnadsminne

Invigning av kulturreservat och byggnadsminne den 12 september!Under söndagen den 12 september, årets sista trafikdag på AGJ, kommer Landshövdingen Lars Bäckström att inviga Kulturreservatet i Gräfsnäs samt byggnadsminnesförklara delar av AGJ.  
Redaktionen
 


2010-08-30 22:36:13

Arbete på uthuset i Gräfsnäs

Uthuset i Gräfsnäs är i det närmaste klart utvändigt.Invändigt återstår golvläggning, målningsarbete samt inmontering av toalettstolar och handfat.   Uthuset i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson

Uthuset i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson
Redaktionen
 


2010-08-30 14:37:38

Dressinbod vid Humlebo är renoverad

Dressinboden vid Humlebo banvaktsstuga har renoverats och målats under sommaren.Ny står den bredvid spåret och lyser i sin nymålade skrud.   Dressinboden vid Humlebo banvaktsstuga. Foto: Patrik Engberg

Dressinboden vid Humlebo banvaktsstuga. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen
 


2010-08-30 14:35:38

Lördagstrafiken slut

Nu är även lördagstrafiken slut på AGJ.Nu återstår bara några få söndagar innan sista trafikdagen den 12 september.   VGJ 24 vid avgång från Anten. Foto: Patrik Engberg

VGJ 24 vid avgång från Anten. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen
 


2010-08-16 13:00:00

AGJ på kulturkalaset

Bilder från AGJ har ställts ut på fotoutställningen Planket Göteborg under lördagen den 14 augusti.Utställningen var del av Kulturkalaset i Göteborg. Så det var många besökare som kom förbi och tittade.Bilderna är tagna och kopierade med analog teknik av medlemmen Olof Brandelid.   Fotoutställningen Planket i Göteborg. Foto: Olof Brandelid

Fotoutställningen Planket i Göteborg. Foto: Olof Brandelid
Redaktionen
 


2010-08-09 19:44:51

Museibanas Dag genomförd

Museibanans Dag genomfördes vid AGJ under söndagen den 8 augusti.Under dagen körde vi med ångloket VGJ 24, Tp 3503, YBo5p 808 & 913 samt ”Gullhönan” X1 101.Gullhönan rullade i tre tågpar under dagen mellan Anten och Gräfsnäs. Intresset var stort för vagnen, både innuti som på utsidan. Var vagnen än var så kom det många intresserade med kamera.Dagen var lyckad, det var många resande och tågmöten på alla stationer.Vi tackar alla besökare och aktiva för den här dagen!   Tågmöte mellan Gullhönan och ångtåget i Kvarnabo. Foto: Patrik Engberg

Tågmöte mellan Gullhönan och ångtåget i Kvarnabo. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen
 


2010-08-09 19:40:29

Rälsbussläpet tillbaka på boggierna

Vårt rälsbussläp UBFo3yp 2120 står nu åter på sina egna boggier.Släpet har tagits in i verkstaden där den har lyfts på de nyrenoverade boggierna.Arbetet går nu vidare så att den skall kunna komma i trafik nästa sommar.   Här står rälsbussläpet i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Här står rälsbussläpet i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen
 


2010-08-06 11:40:50

Vardagstrafiken slut

Nu är trafiken mitt i veckan, på tis-, ons- och torsdagar slut för i år.Det har varit många resenärer och tisdagar har klivit fram till att bli våra största trafikdagar under säsongen.Nu återstår trafik på lördagar och söndagar i augusti samt två söndagar i september, fram till och med den 12 september.   VGJ 24 i Kvarnabo. Foto: René Pabst

VGJ 24 i Kvarnabo. Foto: René Pabst
Redaktionen
 


2010-08-04 21:46:10

Jernvägsnytt på tryckeriet

Jernvägsnytt nummer 2-2010 ligger nu på tryckeriet.I tidningen informerar vi om vad som har hänt i Anten under våren och början på sommaren.  
Redaktionen
 


2010-07-29 15:16:46

Museibanans Dag den 8 augusti

Under söndagen den 8 augusti kommer vi fira Museibanans Dag i Anten.Under dagen kommer vi att köra med lite olika tåg.

Dessutom kör vi med:

Alla avgångstider är från Anten.

Vi visar museihallen och har cafeét öppet.

Hjärtligt välkomna

  Gullhönan i Anten 2009. Foto: Alexander Lagerberg

Gullhönan i Anten 2009. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen
 


2010-07-27 10:08:18

Askungen på Gräfsnäs Slottsruin

På torsdagen den 29 juli genomför en teaterföreställning vid Gräfsnäs slottsruin.Det är den gamla historien om Askkungen som uppförs i samarbete med Gräfsnäsparken och Big Wind.Vid uppvisande av tågbiljett får Du 10 kr rabatt på entrébiljetter.  
Redaktionen
 


2010-07-27 10:04:21

Z4p 405 är klar

Vår lokomotor Z4p 405 är nu reparerad igen efter växellådsproblemen som uppstod under Riddarhelgen.Den reparerade växellådan och kopplingen har nu åter monterats i lokomotorn.   Här kör Z4p 405 ut slipers under banarbetsveckan 2008. Foto: Mats Andersson

Här kör Z4p 405 ut slipers under banarbetsveckan 2008. Foto: Mats Andersson
Redaktionen
 


2010-07-17 21:01:50

Z4p 405 har fått växellådan lagad

Vår lokomotor Z4p 405, som havererade under riddarhelgen, har fått sin växellåda inmonterad idag.På söndagskvällen efter den havererade revs växellådan ner och konstaterade att det förutom kopplingen var något mankemang med växellådan också.Låda och koppling skickades upp till Örebro och de har nu bytt den brända kopplingen och fixat till vad det som var fel i lådan.   Z4p 405 i Kvarnabo. Foto: Patrik Engberg

Z4p 405 i Kvarnabo. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen
 


2010-07-05 21:43:23

Riddarhelgen genomförd

Under helgen den 3 – 4 juli genomfördes den traditionsenliga Riddarhelgen i Gräfsnäs slottspark.Lördagen präglades av mycket varmt väder, enlig tidningarna var det den varmaste dagen i år. Detta påverkade vår trafik då vi drabbades av solkurvor under eftermiddagen som påverkade vår trafik något.Vi behövde dock inte ställa in trafiken utan kunde passera med stor försiktighet. Under söndagsmorgonen, innan trafikstart, lagades solkurvorna.Söndagen var det tack och lov något svalare och det märktes på besöksantalet som var fler än dagen innan. Tyvärr drabbades vi även denna dag av lite störningar då vår Z4p drabbades av växellådsproblem vid Kvarnabo station.Med hjälp av VGJ 24 på efterföljande tåg, kunde vi dock få undan loket på stickspåret i Kvarnabo och slutföra dagen.Ett stort tacka till alla aktiva för insatserna under helgen och till våra besökare som tyvärr blev lite påverkade av äventyren den här helgen.   Riddare på tåget. Foto: Patrik Engberg

Riddare på tåget. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen
 


2010-06-28 15:15:14

Boggierna klara

Boggierna till rälsbussläpet har nu monterats ihop och står nu klara för att vi skall lyfta släpet och montera dem.   Boggierna till släpet i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Boggierna till släpet i verkstaden. Foto: Lars Johansson
Redaktionen
 


2010-06-28 15:02:41

Bänkar renoverade

Ett antal parkbänkar till stationen i Anten har renoverats under våren. Alla bänkar har försetts med nytt virke som limmats ihop för att minimera riskerna att virket skall vrida sig.   Här står bänkarna i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Här står bänkarna i verkstaden. Foto: Lars Johansson
Redaktionen
 


2010-06-27 19:38:57

Bara brudar i Anten

Onsdagen den 23 juni, strax före midsommar, var det brudar i Anten.Många brudar och så Lars och Olof från föreningen.Allt detta berodde på fotografering för ett bröllopsmagasin.Snyggt var det, bara brudar men inga brudgummar….   Olof som mannekäng i Anten. Foto: Lars Johansson

Olof som mannekäng i Anten. Foto: Lars Johansson
Redaktionen
 


2010-06-17 19:07:56

Rälsbussens Dag genomförd

För att öka på intresset för AGJ så hade vi beslutat att lägga en ”stor” trafikdag tidigt i säsongen, och det blev en repris på rälsbussens dag vi hade i september förra året.Årets upplaga gick av stapeln på Nationaldagen den 6 juni och förberedelserna pågick till ganska sent på kvällen den femte.Det blev även i år en lyckad rälsbussens dag med lagom bra väder och ganska många resande, cirka 400 stycken. Fordonen fungerade fint även om Yo1p:s kompressorrem krånglade på sista turen tillbaka från Gräfsnäs. Det klarade sig dock tillbaka till Anten.   Här står Yo1p i Anten och väntar på avgång. Foto: Alexander Lagerberg

Här står Yo1p i Anten och väntar på avgång. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen
 


2010-06-08 19:12:43

Ny pump till Kvarnabo

Kvällen innan Rälsbussens Dag fick vi på plats den nya pumpen i Kvarnabo. Det innebär att vattentagningarna går i ett betydligt raskare tempo. Den nya pumpen är monterad i en rejäl metallställning och placeras betydligt längre ut i sjön också.När denna skulle på plats behövdes två personer, och då föreningen endast har ett par sjöstövlar fick en av dessa två ta sig ett dopp i Anten.   Här håller Marcus och Olof på att bära ut pumpställningen. Foto: Alexander Lagerberg

Här håller Marcus och Olof på att bära ut pumpställningen. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen
 


2010-05-27 19:13:47

Årets trafiksäsong igång

Årets trafiksäsong har nu börjat. Först ut är de traditionella gruppresedagarna för förbokade grupper.På söndagen den 30 maj startar den ordinarie trafiksäsongen.Varmt välkommna till oss i år också!   Vattentagning i Kvarnabo. Foto: René Pabst

Vattentagning i Kvarnabo. Foto: René Pabst
Redaktionen
 


2010-05-23 11:58:24

Vagn 34 i verkstaden

Under lördagen rullades vagn 34 in i verkstaden för återmontering av de nya fönstrena.Alla fönsterramar har nytillverkats och glasats och skall nu sättas på plats.   Här körs vagn 34 in i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Här körs vagn 34 in i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen
 


2010-05-23 11:56:30

Innertaket på vagn 28 klart

Under helgen har innertaket på vagn 28 monterats och gjorts färdigt.Nu skall de sista listerna monteras och därefter skall taket målas.Under tiden har rullstolshissen också setts över och fått nya elkablar och ny styrdosa för att manövrera den.   Här syns innertaket på vagn 28. Foto: Patrik Engberg

Här syns innertaket på vagn 28. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen
 


2010-05-22 12:12:18

Samarbete med Stinsen Sightseeing

Vi har tecknat ett samarbetsavtal med Stinsen Sightseeing.Stinsen Sightseeing kommer i sommar att erbjuda guidade rundturer i Göteborg och i utbyte får vi reklam för vår verksamhet.   Stinsen Sightseeing

Stinsen Sightseeing
Redaktionen
 


2010-05-18 10:22:29

Arbete på vägöverfarter

Under föregående vecka byttes under tisdagskvällen två överfarter i Gräfsnäs.Dels den till Missionskyrkan och dels Plantskolevägen. I den senare byttes såväl slipers som räler. En av orsakerna till att rälerna byttes och skarvarna flyttades så att de ej hamnade mitt i vägöverfarten var att en trasig skarv upptäckts på en av rälerna.Båda överfarten har nu nya slipers och nya plankor.   Här arbetar vi med en av vägarna i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson

Här arbetar vi med en av vägarna i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson
Redaktionen
 


2010-05-10 15:13:56

Nya avloppsrör i Paradiset

Under helgen har alla avloppsrör i källaren på personallokalen ”Paradiset” bytts ut.De tidigare avloppsrören har under många år varit ”provisoriskt”(?) monterade vilande på tegelstenar och liknande.Arbetet tog en dag och är nu riktigt utfört av ett riktigt proffs. Vi hoppas nu slippa den lukt som stundtals kom från källaren…   Föreningslokalen

Föreningslokalen ”Paradiset”. Foto: Mikael Pettersson
Redaktionen
 


2010-05-04 19:47:20

Boggierna till släpet klara

Under helgen som gick monterades boggierna till vårt rälsbussläp UBFo3yp 2120 ihop igen.Samtidigt så målades även hjulen till vagnen.   Här är boggierna till rälsbussläpet i verkstaden. Foto: Alexander Lagerberg

Här är boggierna till rälsbussläpet i verkstaden. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen
 


2010-05-02 22:20:43

BA-veckan över

Årets banarbetsvecka är nu över, arbetet med att byta slipers har gjorts i ett bitvis mycket fint väder där vitsipporna har blommat längs banvallen.Vi tackar alla som har kommit och hjälpt till, ingen nämnd och ingen glömd.   Här skall vi börja lossa spik innan slipersbytet. Foto: Patrik Engberg

Här skall vi börja lossa spik innan slipersbytet. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen
 


2010-05-02 22:10:20

Höjd säkerhet i Anten

Under slutet på april byggdes ett nytt staket på ömse sidor godsmagasinet.Detta kommer att höja säkerheten då vi försöker markera att att man inte skall gå här och på så sätt komma ut i spårområdet.Staketet är demonterbart och avståndet mellan stolparna är anpassade så att vi kan komma i mellan med vår traktor om vi behöver lasta eller lossa något på en vagn på spår 0.   Här håller Lasse på att bygga staketet. Foto: Patrik Engberg

Här håller Lasse på att bygga staketet. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen
 


2010-05-02 22:03:31

Nya fönster till vagn 34

Nya fönsterramar till vagn 34 (fd. SJ Cop 909 – SRJ Co 97) håller på att tillverkas.Efter att vagn 15 fick nya fönster förra året har nu turen kommit till vagn 34.Vi har nu gjort nya ramar, oljat dessa och har nu också fått tillbaka dom från glasmästaren som har monterat nya glasrutor i dem.   Här ligger några av ramarna i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Här ligger några av ramarna i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen
 

2010-04-23 14:02:05

Medlemsmöte

Lördagen den 5 juni 2010klockan 15.00 i Anten, Föreningslokalen.På programmet står bl.a. information inför trafiksäsongen.Mötet kommer att ledas av Bengt Holmqvist.  
Styrelsen
 


2010-04-22 10:21:43

Slipersleverans till AGJ

Årets leverans av slipers har nu kommit till Anten.Totalt ca 630 slipers har nu levererats till oss och har lastats upp på vagnar inför den kommande banarbetsveckan.   Här ligger sliprarna upplastade på vagnar i Anten. Foto: Bernt Lindsjö

Här ligger sliprarna upplastade på vagnar i Anten. Foto: Bernt Lindsjö
Redaktionen
 


2010-04-13 11:38:30

Banarbetsveckan 2010

Banarbetsveckan närmar sig med stormsteg. Vi börjar på lördagen 24 april och håller på tom söndagen 2 maj.I år skall vi byta 625 slipers på linjen. Snasenkurvorna, norr Arelidrakan samt i kurvorna vid km 55, det är söder om Kvarnabo.På dessa sträckor skall vi även utföra skarvrevision samt siktröja.Övergången skall läggas i vid Camp Anten, planken ligger färdigbyggda.Vi skall lyfta och stoppa spåren runt vägövergången i Anten, det har blivit för lågt.Växel 1 i Anten skall få en skruvrevision, det är diverse som är löst eller saknas.Sen finns det väl även annat pyssel om arbetena skulle tryta.Har Du frågor? Hör av dig till Niklas Jörby (0706-86 42 48)  
Redaktionen
 


2010-04-02 16:42:48

Vagn 28 får takduk

Under de sista dagarna i mars fick vagn 28 ny takduk.Arbetet gjordes kostnadfritt av Alingsås Tak.Föreningen vill framföra sitt stora tack till Alingsås Tak för det generösa bidraget.   Här lägger Alingsås Tak takduk på vagn 28. Foto: Bernt Lindsjö

Här lägger Alingsås Tak takduk på vagn 28. Foto: Bernt Lindsjö
Redaktionen
 


2010-03-31 14:42:23

AGJ:s årsmöte 2010

Under lördagen den 27 mars genomfördes föreningens årsmöte på ”Sågen” i Anten. Årsmötet, som startade klockan 14.00, genomfördes på drygt 3,5 timmar. Totalt var det ett åttiotal medlemmar närvarande.Årsmötet valde Per-Olof Söderpalm till mötesordförande med Morrgan Classon som bisittare.Efter att verksamhetsberättelsen presenterats, frågor och kommentarer lämnats, samt balans- och resultatrapporten lagts fram var det dags för revisorernas rapport.
Revisionsrapporten presenterades och tillstyrkte att styrelsen skulle kunna beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.Årsmötet beviljade därefter styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.Valberedningen presenterade sitt förslag för stämman och valde enhälligt Lars Johansson till ny ordförande. Även övriga val skedde i enlighet med valberedningens förslag.Den nya styrelsen presenteras här>>>Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2011 (250 kr för huvudmedlem respektive 50 kr för familjemedlem), vilket godkändes av stämman.Styrelsen hade till stämman framlagt ett förslag om ett andra beslut om ändring av § 3 i föreningens stadgar. Efter presentation av ändringsförslaget samt diskussion så godkände stämman styrelsens förslag efter sluten votering. Förslaget träder i och med detta beslut i kraft.Styrelsen hade även till stämman framlagt ett förslag rörande besluts- och ansvarsförhållanden inom föreningen. Efter genomgång av bakgrunden till förslaget släpptes ordet fritt och alla närvarande medlemmar bereddes möjlighet att yttra sig. När diskussionen avslutas så godkände stämman styrelsens förslag efter sluten votering.Efter detta var det genomgång av de motioner som inkommit:

 • Motion nummer 1: Motionärerna drog tillbaka sitt förslag.
 • Motion nummer 2: Motionärerna drog tillbaka sitt förslag.
 • Motion nummer 3: Årsmötet tillstyrkte motionen i enlighet med motionärens förslag.
 • Motion nummer 4: Motionärerna drog tillbaka sitt förslag.
 • Motion nummer 5: Årsmötet avslog motionen.
 • Motion nummer 6: Årsmötet avslog motionen.
 • Motion nummer 7: Årsmötet avslog motionen.
 • Motion nummer 8: Årsmötet avslog motionen.
 • Motion nummer 9: Årsmötet avslog motionen.

I samband med mötet vädjade flera medlemmar om att det måste bli slut på att hela tiden titta bakåt och diskutera det som hänt eller inte hänt istället för att blicka framåt och arbeta för föreningens och verksamhetens utveckling.

En annan sak som togs upp med anledning av mängden inkomna motioner som rörde stadgeändringar var möjligheten av att genomföra en stadgegenomlysning och jämföra våra stadgar med de som andra museijärnvägsföreningar och järnvägsföreningar har. Några mötesdeltagare rekommenderade styrelsen att initiera en sådan översyn.

Därefter lämnade mötesordföranden Per-Olof Söderpalm över klubban till den nye ordföranden Lars Johansson som därefter slog klubban i bordet och avslutade mötet . Efter mötet inbjöds till kaffe och smörgås i föreningslokalen ”Paradiset”.

 
Redaktionen
 


2010-03-27 18:47:02

AGJ på TUR-mässan 2010

AGJ på TUR-mässan 2010 i Göteborg.AGJ är i år representerade på TUR-mässan, nytt för i år är samarbetet med övriga arbetslivsmuseum i Västra Götaland.Många broschyrer har delats ut och nya kontakter har knutits.Två dagar återstår, besök oss gärna i monter G07:22   Olof Brandelid och Rune Kjällström på mässan. Foto: Patrik Engberg

Olof Brandelid och Rune Kjällström på mässan. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen
 


2010-03-23 13:16:22

Fortsatta arbeten på vagn 28

I lördags spikade vi ihop taket på vagn 28, och under söndagen slipade, dammsög och målade vi taket på vagnen. Det väntar nu på takläggarna so skall komma under vecka 13.Samtidigt höll vi på och arbetade med elsystemet för vagnens rullstolshiss. Det blir renoverat och moderniserat med nya batterier, en bra laddare samt fjärrkontroll för att styra hissen.   Här arbetar Dan Berglund på taket. Foto: Alexander Lagerberg

Här arbetar Dan Berglund på taket. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen
 


2010-03-16 14:15:52

Järnväg kan bli byggnadsminne

I måndagens, den 15 mars, utgåva av Göteborgsposten stod en artikel om arbetet med en byggnadsminnesförklaring av delar av AGJ.Länk till Göteborgsposten   Kvarnabo station. Foto: Patrik Engberg

Kvarnabo station. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen
 


2010-03-13 17:32:03

Föreningens årsmöte 2009

Föreningens årsmöte hålls lördagen den 27 mars klockan 14.00på Sågen i Anten.Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till mötet.På programmet: Sedvanliga årsmötesförhandlingar i enlighet medstadgarna, med uppehåll för lite fika.Verksamhetsberättelsen för 2009 finns på föreningens hemsida.Övriga handlingar, motioner och liknande, kommer med årets första nummer av Jernvägsnytt som postades i torsdag, den 11 mars.   Verksamhetsberättelsen 2009

Verksamhetsberättelsen 2009
Styrelsen
 


2010-03-03 13:23:27

Jernvägsnytt på tryckeriet

Jernvägsnytt nummer 1-2010 ligger nu på tryckeriet.I tidningen kan du läsa en utredning om ett eventuellt införande av så kallad kretstrafik med lastbil i Västergötland på 1950-talet.Vidare kan Du läsa lite om vad som har hänt i Anten under vintern.   Jernvägsnytt 1/2010

Jernvägsnytt 1/2010
Redaktionen
 


2010-03-03 13:15:40

Signalverkstaden blir större

Uthuset, utanför ”Paradiset”, som under en längre tid har innehållit signalverkstaden samt ett förråd för trädgårdsredskap, håller nu på att byggas om.Det är den kvarvarande delen, som idag är oisolerad, som nu håller på att isoleras för att ge plats åt ett el-förråd, vägg i vägg med signalverkstaden.Detta gör att vi kan flytta el-förrådet från verkstaden vilket kommer ge bättre plats där.   Signalverkstaden blir större. Foto: Lars Johansson

Signalverkstaden blir större. Foto: Lars Johansson
Redaktionen
 


2010-03-03 13:13:57

Taket lagas på 28:an

Skadan på 28:ans tak har nu identifieras och det skadade området frilagts.Under föregående helg plockades all kvarvarande gammal takpapp bort och gasbelysningens demonterades. Inom kort påbörjas återuppbyggnaden av taket.Alingsås Tak har lovat oss att hjälpa till med takläggningen – helt utan ersättning.   Här arbetar Olof på att ta bort takväven på 28:an. Foto: Alexander Lagerberg

Här arbetar Olof på att ta bort takväven på 28:an. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen
 


2010-02-23 11:25:48

Delar till rälsbussboggierna

Här syns några av delarna till rälsbussboggierna efter blästring och målning hos en extern firma.   Delarna till rälsbussboggierna. Foto: Lars Johansson

Delarna till rälsbussboggierna. Foto: Lars Johansson
Redaktionen
 


2010-02-23 11:23:18

Asklåda till VGJ 24

Arbetet med att göra en ny asklåda till VGJ 24 har påbörjats.På bilden syns delar av den gamla efter att den plockats ned från loket.   Asklåda till VGJ 24. Foto: Lars Johansson

Asklåda till VGJ 24. Foto: Lars Johansson
Redaktionen
 


2010-02-23 11:21:30

AGJ G 119 i verkstaden

Häs står AGJ G 119 i verkstaden efter genomförd målning och reparation av taket.   AGJ G 119 i verkstaden. Foto: Lars Johansson

AGJ G 119 i verkstaden. Foto: Lars Johansson
Redaktionen
 


2010-02-22 10:58:07

Banarbetsveckan 2010

Årets banarbetsvecka kommer att hållas under vecka 17. Det innebär 24 april till 2 maj.Årets banarbete kommer omfatta slipersbyte mellan Arelid och Kvarnabo.OBS! Banarbetsveckan har senarelagts på grund av vädret   Banarbete. Foto: Alexander Lagerberg

Banarbete. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen
 


2010-02-07 22:09:41

Vagn 28 står i verkstaden

Vagn AGJ Co 28, även kallad handikappvagnen, står nu inne i verkstaden.Det är taket som skall få en översyn då det läcker in lite vatten i den.Vidare så har boggierna till rälsbussläpet återkommit till Anten efter att ha varin på en extern verkstad för blästring och målning.   Vagn 28 står nu i verkstaden. Foto: Patrik

Vagn 28 står nu i verkstaden. Foto: Patrik
Redaktionen
 


2010-01-25 07:16:40

Slipers till destruktion

Den stora slipershögen som låg på den s.k. Mejeriängen transporterades bort under föregående vecka.Även merparten av de sliprar som låg upplagda på tre O-vagnar och som var en rest från senaste slipersbytet under våren 2009 kom med.Återstår dock ca en halv O-vagn med slipersrester som förhoppningsvis kommer iväg om ett tag.Nu återstår städning av ytan innan den kan används som parkeringsplats. Men detta får anstå tills i vår då snön förhoppningsvis försvinner.   Foto: Lars Johansson

Foto: Lars Johansson
Redaktionen
 


2010-01-19 09:26:17

Boggier till blästring

Boggierna till rälsbussläpet har monterats isär för blästring.Här avvaktar ramarna till boggierna ute i kylan på transport till extern verkstad för blästring och målning.   Rälsbussboggier i väntan på blästring. Foto: Lars Johansson

Rälsbussboggier i väntan på blästring. Foto: Lars Johansson
Redaktionen
 


2010-01-19 09:24:30

Slyröjning vid km 55

Under några helger har vi trotsat kylan och röjt och avverkat vid km 55 för att samla in lokved.Under helgen kördes två lass med avverkat virke in till Anten för att sågas till ved. Här lossas det första lasset i Anten med hjälp av vår kranvagn.   Här lassar vi av virke i Anten. Foto: Lars Johansson

Här lassar vi av virke i Anten. Foto: Lars Johansson
Redaktionen
 


2010-01-04 12:42:26

VGJ NN 1340 klar

VGJ NN 1340 har under nyårshelgen lämnat verkstaden och kommit ut i kylan.Golvet är nu klart och vagnen har nu också märkts upp genom vår skyltmålare Mats Andersson.   Här syns vagnen utanför verkstaden. Foto: Lars Johansson

Här syns vagnen utanför verkstaden. Foto: Lars Johansson
Redaktionen
 


2010-01-04 12:40:31

Arbete på verkstadsdörren

Inmonteringen av den nya dörren är nu i stort färdig, förutom listverket runt dörren samt visst installations-arbete.Verkstadsväggen har på insidan klätts med USB-skiva och gips och därefter målats.Nya grövre ledningar till vattenposten, som kommer att återmonteras till vänster om dörren, kommer även att dras.   Insidan av den nya verkstadsdörren. Foto: Lars Johansson

Insidan av den nya verkstadsdörren. Foto: Lars Johansson
Redaktionen
 


2010-01-04 12:38:28

Arbete på hydraulpressen

Arbetet med vår stora hydraulpress pågår. Bland annat håller hydraulcylindern på att ersättas med en ny.Här ses den i liggande läge under pågående arbete.   Arbete på hydraulpressen. Foto: Lars Johansson

Arbete på hydraulpressen. Foto: Lars Johansson
Redaktionen
 

 

Hänt på AGJ – 2009

2009-12-21 21:14:39 

Släpet har lyfts

Här syns boggierna till släpet. Foto: Lars Johansson

Här syns boggierna till släpet. Foto: Lars Johansson

 

Rälsbussläpet lyftes under veckan och boggierna togs ut för kommande revision. Släpet står nu på två robeltrallor. Under helgen har demontering av boggierna påbörjats.Godsvagnen VGJ NN 1340 är nu i stort sett färdig. De trasiga bultarna har ersatts med nya varefter bättringsmålning skett. Fastsättning av lämmarna och märkning får anstå till våren. Vagnen lämnar nu plats för AGJ G 119.    

Redaktionen 

2009-12-14 07:25:07 

Arbete i Gräfsnäs

Arbetet går vidare på uthuset i Gräfsnäs. I helgen fortsatte vi med att isolera innertaket och arbetet blev nästan klart. Dessutom höggs det ved inför sommarens trafik och det arbetades även på rälsbussläpet. 

Här arbetar Leif och Niklas med isoleringen. Foto: Patrik Engberg
Här arbetar Leif och Niklas med isoleringen. Foto: Patrik Engberg

 

Redaktionen 

 


2009-12-11 11:53:13 

Jernvägsnytt 4/2009 på tryckeriet

Årets sista nummer av Jernvägsnytt. nr 4/2009, är nu på tryckeriet. I tidningen kan Du läsa om Hjo – Stenstorps Järnväg samt lite om årets trafik, smånyheter med mera. Jernvägsnytt 4/2009
Redaktionen 

2009-12-07 16:45:22 

AGJ G 119 in i verkstaden

I helgen togs AGJ G 119 – fd. NKlJ G 664, in i verkstaden för torkning inför kommande målning. Vagnen skall även tömmas på sitt innehåll. 

 

AGJ G 119 in i verkstaden. Foto: Lars Johansson
AGJ G 119 in i verkstaden. Foto: Lars Johansson

 

Redaktionen 

2009-12-07 16:43:22 

Arbete på VGJ NN 1340

VGJ NN 1340 börjar närma sig sitt färdigställande. I helgen färdigställdes golvläggningen och lämmarna monteras. I nuläget återstår visst arbete på ramverket samt att fästa lämmarnas kedjor i vagnen. Dessutom skall vagnen märkas. 

 

Arbete på VGJ NN 1340. Foto: Lars Johansson
Arbete på VGJ NN 1340. Foto: Lars Johansson

 

Redaktionen 

2009-11-30 09:43:39 

Två Robeltrallor har anskaffats

Två Robeltrallor har anskaffats och anpassats för att användas när rälsbussläpet skall lyftas för boggieröversyn. På bilden ses två nedkortade trallor intill en ”normalbred” smalspårig Robeltralla i verkstaden i Anten.Lyftet av släpet planeras ske inom den närmaste tiden. 

 

På bilden ses två nedkortade trallor intill en
På bilden ses två nedkortade trallor intill en ”normalbred” smalspårig Robeltralla. Foto: Lars Johansson

 

Redaktionen 

2009-11-29 11:09:24 

VGJ NN 1340 i verkstaden

VGJ NN 1340 står i verkstaden och golvläggningen har börjat. Efter att vagnen var på blästring och målning så sätter vi nu på nytt golv på vagnen och kommer göra den klar för trafik. 

 

Här får VGJ NN 1340 nytt golv i verkstaden. Foto: Lars Johansson
Här får VGJ NN 1340 nytt golv i verkstaden. Foto: Lars Johansson

 

Redaktionen 

2009-11-29 11:06:34 

Uthuset har fått dörrar och fönster

Fönster och dörrar har nu monterats i uthuset i Gräfsnäs. På bilden pågår elinstallation i byggnaden. Nästa steg är att förse fönster och dörrar med foder. Innertak håller på att monteras och alla väggar är isolerade och gipsskivor har satts upp. 

Här arbetas det på uthuset i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson

Här arbetas det på uthuset i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson

Redaktionen
 

2009-11-29 11:04:29 

Ny travers i verkstaden

Den travers som tidigare satt i svarvrummet och som i våras ersattes av en ny har monterats ute i maskinverkstaden i anslutning till järnförrådet.Detta underlättar arbetet i verkstaden då vi kan undvika tunga lyft. 

Härs syns traversen i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Här syns traversen i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Redaktionen
 

2009-11-23 22:24:51 

Slipersbytaren utlånad till Gotland

Vår slipersbytare lämnade idag Anten för en sejour på Gotland. Det är Gotland Hesselby Järnvägsförening som under några månader lånar slipersbytaren av oss. Slipersbytaren återkommer till AGJ i vår inför vår banarbetsvecka. 

 
Här syns slipersbytaren på AGJ. Foto: Alexander Lagerberg

Här syns slipersbytaren på AGJ. Foto: Alexander Lagerberg

Redaktionen

 

2009-11-23 17:51:23 

Tegelpannor lagda på uthuset i Gräfsnäs

I lördags arbetade vi med att lägga tegelpannorna på taket på uthuset i Gräfsnäs.Fönster och dörrar på uthuset monteras under kommande vecka. 

Takpannor lagda på uthuset i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson

Takpannor lagda på uthuset i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson

Redaktionen
 

2009-11-23 17:46:33 

Skorstenarna på lokstallet monterade

Skorstenarna till rökhuvarna på lokstallet i Anten är nu monterade. Det ser nu riktigt prydligt ut och vi tackar för all hjälp vi har fått i det här projektet. 

Här syns lokstallet med skorstenarna till rökhuvar monterade. Foto: Lars Johansson

Här syns lokstallet med skorstenarna till rökhuvar monterade. Foto: Lars Johansson

Redaktionen 

2009-09-30 08:33:30

Höstväxling i Anten

I lördags, den 26 september, genomfördes höstväxling i Anten. Då växlade vi undan många av våra trafikvagnar efter att säsongen nu är slut. Samtidigt passade vi på att växla ut Gp 3042 ur museihallen som en förberedelse inför transporten till Småland senare i höst. Loket står nu i verkstaden. Här står Gp 3042 på vändskivan i Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Här står Gp 3042 på vändskivan i Anten. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen 

 


2009-09-25 13:22:01

Jernvägsnytt 3/2009 på tryckeriet

Nu är Jernvägsnytt nr 3/2009 på tryckeriet i Alingsås.I det här nummret kan Du bland annat läsa om årets trafik, lite om vad som har hänt i Anten och lite om vad som händer på fastighetsfronten. Jernvägsnytt 3/2009

Jernvägsnytt 3/2009
Redaktionen 

 


2009-09-14 14:14:16

Årets trafiksäsong är slut!

Årets trafiksäsong är nu slut på AGJ.Vi tackar alla våra besökare, medlemmar och aktiva för årets trafik och hälsar alla tillbaka 2010! Antens station. Foto: Stefan Lindberg

Antens station. Foto: Stefan Lindberg
Redaktionen 

 


2009-09-07 19:24:20

Rälsbussens Dag genomförd

Rälsbussens Dag har nu genomförts på AGJ!

Under söndagen den 6 september genomfördes Rälsbussens Dag på AGJ, under dagen hade vi i gång alla våra motorvagnar, Yo1p 102, YBo5p 808 + 913 samt X 101 ”Gullhönan”. Det var första gången som ”Gullhönan” nu rullade i trafik och allt gick bra, kopplad till ”Gullhönan” var vagn 12. Vi hade en vacker dag med solsken och det var många glada besökare som hade en trevlig dag hos oss.

 Här står alla motorvagnarna i Anten

Här står alla motorvagnarna i Anten
Redaktionen 

 


2009-09-03 13:46:27

Katten Månsan har gått bort

Föreningens katt, Månsan, har gått bort i en aktningsvärd ålder av cirka 18 år. Månsan, som hjälpte oss att hålla koll på mössen, tyckte om att ligga i stolarna i matsalen och vänta på att bli klappad av alla som gick förbi. Månsan var van vid vår trafik och passerade bara över spåren när det var säkert att göra så. Det kommer nu att bli tomt i Paradiset när Månsan nu har lämnat oss. Här kommer Månsan. Foto: Mats Andersson

Här kommer Månsan. Foto: Mats Andersson
Redaktionen 

 


2009-08-30 09:03:53

Gullhönan provkörd

Idag har Gullhönan och tillhörande vagn 12 provkörts mellan Anten och Gräfsnäs. Det är den allra första provkörningen ute på linjen sedan vagnen kom till Anten för många år sedan och markerar slutet på den mycket omfattande renovering som pågått i flera decennier.

 Provkörningen skedde i sällskap av några av föreningens mest långvariga medlemmar, däribland Sven-Olof Thyrelius, som under många år arbetat på Gullhönan.Provkörningen gick förvånansvärt bra med tanke på hur länge fordonet stått. Dock uppstod ett växellådsrelaterat problem vid återkomsten i Anten, där treans växel inte gick att lägga ur. Detta skall undersökas närmare de närmaste dagarna. Här är Gullhönan i Kvarnabo. Foto: Alexander Lagerberg

Här är Gullhönan i Kvarnabo. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen 

 


2009-08-29 20:02:03

Arbete på uthuset

Arbetet på uthuset i Gräfsnäs går vidare. Nu har vi spikat upp panelen runt huset, bara gavelspetsarna är kvar. Uthuset i Gräfsnäs. Foto: René Pabst

Uthuset i Gräfsnäs. Foto: René Pabst
Redaktionen 

 


2009-08-27 08:50:00

Sågad ek till vagnavdelningen

Föreningen har inköpt ca 1 m3sågad ek för tillverkning och reparation av vagnsfönster. Den inköpta mängden beräknas räcka några år framåt i tiden. Ett stort tack till Rune Djurberg på SMK som tipsade oss att eken fanns! Ett stort tack till Grönlunds Trafikskola som löste transporten åt oss. Här ligger eken i träverkstaden. Foto: Alexander Lagerberg

Här ligger eken i träverkstaden. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen 

 


2009-08-22 21:17:25

Panel spikas på uthuset

Under lördagen spikade vi panel på uthuset i Gräfsnäs. Som vi tidigare har nämnt hade vi grundmålat panelen i verkstaden i Anten vilket gjorde att vi inte behöver grundmåla på plats för att skydda den nya panelen mot väder och vind. Här spikar vi panel på uthuset i Gräfsnäs. Foto: René Pabst

Här spikar vi panel på uthuset i Gräfsnäs. Foto: René Pabst
Redaktionen 

 


2009-08-20 14:58:19

Riddarspel 22-23 augusti

Under helgen den 22 – 23 augusti hålls Riddarspel i Gräfsnäs. Riddarspelen startar klockan 14.30 och vi kör tre ångtågsavgångar, klockan 11, 13 & 15 från Anten. Dessutom kör vi tre rälsbussavgångar, klockan 12.00, 14.00 & 16.45 från Anten. Parkera i Anten och ta tåget till Riddarspelen, vi rekommenderar tåget klockan 11.00 eller 13.00 från Anten med returresa klockan 16.15 från Gräfsnäs.

 Läs mer här, så här kör vi under Riddarhelgen>>> Gräfsnäs slottsruin

Gräfsnäs slottsruin

Redaktionen 

 


2009-08-14 08:40:48

Travers i maskinverkstaden

Maskinverkstaden har försetts med en ny travers som möjliggör att tunga arbetsstycken kan flyttas mellan olika maskiner utan att man bryter ryggen av sig. Traversen är monterad och inkopplad och underlättar arbetet. Här är traversen i maskinverkstaden. Foto: Lars Johansson

Här är traversen i maskinverkstaden. Foto: Lars Johansson
Redaktionen 

 


2009-08-12 16:22:07

Handikapptoalett i Anten renoverad

Handikapptoaletten i Anten, vilken under de senaste tio åren har haft

problem med ett dåligt golv, har under sommaren reparerats.Golvet har brutits upp, försetts med nya golvreglar och skivor. Ny matta har lagts in och som ”grädde på moset” har även ett skötbord monterats in. Handikapptoaletten i Anten är klar. Foto: Lars Johansson

Handikapptoaletten i Anten är klar. Foto: Lars Johansson

Redaktionen 

 


2009-08-12 14:22:53

Träpanelen till uthus i Gräfsnäs målad

Under helgen som gick grundmålade vi träpanelen till uthuset i Gräfsnäs. För att inte vara beroende av väder och vind gjorde vi detta i verkstaden i Anten. Därefter lades panelen ut på spåret för att torka. Vi skall senare upp och spika upp den på uthuset i Gräfsnäs. Här lägger vi ut den målade panelen för att torka. Foto: Patrik Engberg

Här lägger vi ut den målade panelen för att torka. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

 


2009-08-12 11:50:48

Nytt tak på lokstallet

Lokstallet i Anten har fått nytt tak och även rökhuvar monterade. Det som återstår nu är att få avslutande takplåtar på plats samt få upp skorstenarna på rökhuvarna. Därefter kan vi stå med ångloken inne i lokstallet och påbörja påeldningen inför trafikdagarna. Lokstallet i Anten. Foto: Patrik Engberg

Lokstallet i Anten. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

 


2009-08-12 11:48:06

Arbete på vagn 12

Vi arbetar med vagn 12 i verkstaden. Vagnen har fått alla fönster uttagna, efter att dessa har fått nytt glas isatta så oljas de nu i verkstaden.Samtidigt står vagnen i museihallen där den nu oljas sju gånger. Därefter skall fönsterna åter monteras. Här står vagn 12 i museihallen. Foto: Patrik Engberg

Här står vagn 12 i museihallen. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

 


2009-08-10 21:15:59

Tyskar på besök

Under måndagen den 10 augusti körde vi extratåg för Intra Express Berlin.Det var tyska järnvägsentusiaster som besökte oss och åkte med oss innan de fortsatte till andra museijärnvägar. Fotokörning i Arelid. Foto: René Pabst

Fotokörning i Arelid. Foto: René Pabst
Redaktionen 

 


2009-08-10 21:12:46

Vardagstrafiken slut

Nu är vardagstrafiken över för den här säsongen. Under återstående del av säsongen kör vi på lördagar under augusti månad samt på söndagar fram till och med den 13 september.Söndagen den 6 september kommer vi fira Rälsbussens Dag med alla våra rälsbussar, både Yo1p och YBo5p kommer rulla. Naturligtvis kör vi även med ångtåg. Här skall Yo1p avgå från Gräfsnäs. Foto: René Pabst

Här skall Yo1p avgå från Gräfsnäs. Foto: René Pabst
Redaktionen 

 


2009-08-02 11:56:09

Uthus i Gräfsnäs

Bygget av uthuset i Gräfsnäs går vidare.Under andra halvan av juli månad har stommen rests och taket är gjort. Nu skall takpannor, panel med mera också göras. Uthuset i Gräfsnäs i slutet på juli. Foto: Patrik Engberg

Uthuset i Gräfsnäs i slutet på juli. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

 


2009-07-27 08:24:11

Yo1p i trafik

Yo1p är nu lagad och den rullade i trafik under Museibanans Dag den 26 juli. Det var förra året, på Rälsbussens Dag, som vagnen fick kompressorhaveri på morgonen. Nu är vagnen reparerad och kompressorn är utbytt.Då vi inte kunde garantera att vagnen skulle rulla kördes den oannonserad under söndagens trafik.

Dock kommer vagnen att gå i trafik på nästa Museibanans Dag – söndagen den 2 augusti. Yo1p har ankommit Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Yo1p har ankommit Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Redaktionen 

 


2009-07-18 14:27:30

Vardagstrafiken igång

Vardagstrafiken är nu i gång på AGJ. Från och med den 7 juli till och med den 6 augusti kör vi även på tisdagar och torsdagar.

 NYTT FÖR I ÅR är att vi även kör på onsdagarna den 22 & 29 juli.Läs mer här om hur vi kör>>>Välkommen att besöka oss! Här vänder vi loket på vändskiva i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg

Här vänder vi loket på vändskiva i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

 


2009-07-18 12:46:38

Fotoutställning i Anten

Från lördagen den 25 juli kommer en fotoutställning av Olof Brandelid visas i Anten. Utställningen är i museiehall i Anten. Olof visar sin utställning ”En resa i tiden” som är bilder från ett annat perspektiv på en museiejärnväg än vad den vanlige besökaren ser.Utställningen kommer att hänga uppe från lördagen den 25 juli till och med söndagen den 13 september.

Lokalen är öppen under alla trafikdagar som järnvägen har.
Man behöver inte lösa vare sig entré till hallen eller biljetter till tågen för att kunna se utställningen.
Utställningen är helt fristående från järnvägen. 

Foto: Olof Brandelid

Foto: Olof Brandelid
Redaktionen
 

2009-03-30 13:09:20 

Vagn 15 får nytt golv

Vagn CFp 15 som har stått inne i verkstaden under vintern har nu förberetts för att få nytt innergolv.Samtliga bänkar, kaminer samt andra detaljer ha monterats ur som förberedelse inför arbetet. Här är vagn 15 klar för mattläggning. Foto: Alexander Lagerberg

Här är vagn 15 klar för mattläggning. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen 

2009-03-30 13:01:41 

Gp-finkan målad

Gp-finkan är nu nymålad och nymärkt. Taket är reparerat, har fått ny väv och har tjärats in.Renoveringen av vagnen börjar nu närma sig sitt slut. Gp-finkan kommer verkligen att göra sig på bangården när den rullar ut ur verkstaden.Lite småarbeten kvarstår dock på vagnen innan den är klar. Här syns Gp-finkan nymålad i verkstaden. Foto: Alexander Lagerberg

Här syns Gp-finkan nymålad i verkstaden. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen 

2009-03-27 11:25:02 

Röjning på Ödegärdet

Arbetet fortskrider på Ödegärdet. Under varannan lördag är det arbete på Ödegärdet. För närvarande är det slyröjning och liknande arbeten som genomförs. På bilden är det röjt och rensat från sly. Så här ska det se ut på en bangård!

Det är många granplantor som rycktes upp. De närmast inplanerade arbetsdagen är söndagen den 29 mars, samling klockan 11.00 på Ödegärdet. Här syns ett av spåren på Ödegärdet efter röjning. Foto: Staffan Huss

Här syns ett av spåren på Ödegärdet efter röjning. Foto: Staffan Huss
Redaktionen 

2009-03-11 15:21:13 

Rapport från Godsmagasinet

Helgen 22-23/11 satte Karl-Gusav Rydberg igång med att tillverka ett provfönster till vagn 15, för att testa tillverkningsmetod samt att prova om det gick att göra de 12 st. mindre fönstren likadana. Det är allt som allt 16 st. som skulle tillverkas.

 För att kunna göra fönstren rationellt, har mallar tagits fram i stålplåt, med Niklas Jörbys hjälp. Jag har även gjort ett fräsbord för överhandsfäs, där jag med mallarnas hjälp kopierfräst fönsterramarnas innerform.Vid årsskiftet kom Örjan Edenroth med en del snickeri maskiner och verktyg från en av våra sponsorer. Bland annat fanns en större cirkelsåg med gejderstyrt bord med. Ett mycket bra tillskott som underlättade arbetet avsevärt.

 Men den absolut bästa utrustningen i snickeriet är utan tvekan spånsugen.Att tillverka fönsterramar gör man genom att avlägsna trämaterialet runt den träbit som skall ingå i ramen i form av spån. Hyvelspån, sågspån och frässpån samt slipdam har så här långt fyllt 5 säckar. Efter närmare 200 timmar och alla spånsäckarna, är 15 st. av fönstren inpassade i sina platser och skall nu förses med diverse beslag innan ytbehandling och glasning. Här syns fönstren till vagn 15. Foto: Karl-Gustav Ryberg

Här syns fönstren till vagn 15. Foto: Karl-Gustav Ryberg
Karl-Gustav Ryberg 

2009-03-11 14:44:44 

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelsen för 2008 är nu utlagd på hemsidan inför årsmötet den 28 mars klockan 14.00 på Sågen i Anten. Läs mer här>>> Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008
Redaktionen 

2009-03-08 09:18:53 

Röjning på Ödegärdet

Det arbetas på Ödegärdet.

 Under varannan lördag är det arbete på Ödegärdet. För närvarande är det slyröjning och liknande arbeten som genomförs.De närmast inplanerade arbetsdagarna är lördagen 14 mars och söndagen 29 mars, samling klockan 11.00 på Ödegärdet. Här röjs det på Ödegärdet, Kent Johansson närmast med Sune Göthe i bakgrunden. Foto: Staffan Huss

Här röjs det på Ödegärdet, Kent Johansson närmast med Sune Göthe i bakgrunden. Foto: Staffan Huss
Redaktionen 

2009-02-27 10:39:17 

Jernvägsnytt 1/2009 på tryckeriet

Jernvägsnytt 1/2009 är nu på tryckeriet. I detta nummer kan du bland annat få läsa om Gp 3042, Gullhönan och idéer till utbyggnad av museihallen. Glöm inte bort att betala medlemsavgiften för 2009! Jernvägsnytt 1/2009

Jernvägsnytt 1/2009
Redaktionen 

2009-02-24 09:52:10 

Årets utbildningar!

För de som är intresserade av att delta i tjänster som kräver säkerhetsutbildning erbjuder vi ”Grundutbildning i Säkerhetstjänst”.Kursen är uppdelad på tre tillfällen och preliminära datum för dessa är:

 • Söndagen den 26/4 kl. 10-16
 • Söndagen den 3/5 kl. 10-16
 • Söndagen den 10/5 kl. 10-16

För de som genomgått denna utbildning tidigare och vill fräscha upp sina kunskaper har vi en fortbildningsdag lördagen den 25/4 kl. 10-16.

Praktiskt tågbefälhavarutbildning sker i samband med trafiken, den teoretiska delen finns med i ”Grundutbildning i Säkerhetstjänst”.

En konduktörskurs kommer att hållas söndagen den 24/5 kl. 10-16. Kursen består av teori på förmiddagen och praktiska övningar och en tur till Gräfsnäs och tillbaka på eftermiddagen.

Vidare kommer det att hållas fordonsutbildningar på bland annat YP, Yo1 och Z4p. Datum för dessa är ej bestämda, men anmäl dig så planerar vi.

Möjlighet att skriva det årliga proven kommer att erbjudas vid alla kurstillfällena. Kan du inte då så kontakta mig så planerar vi något bra.

Anmälan till Alexander Lagerberg på trafikchefen@agj.net eller telefon 0703-42 00 17.

 Vill Du bli aktiv i trafiken? Foto: Patrik Engberg

Vill Du bli aktiv i trafiken? Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

2009-02-18 22:54:55 

Slyröjning längs banan

I dag genomfördes den första, av tre planerade dagar, med maskinell slyröjning längs banan. Under dagen lastade vi aggregatet på den avsedda vagnen och gjorde två vändor mellan Anten och Gräfsnäs där vi slyröjde på sjösidan av spåret. Här syns slyröjningsekipaget. Foto: Alexander Lagerberg

Här syns slyröjningsekipaget. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen 

2009-02-16 10:52:45 

Slyröjning i Älvvikenkurvorna

I helgen som gick, 14-15 februari, var vi ute i de så kallade Älvvikenkurvorna och röjde sly inför den kommande trafiksäsongen.Efter några timmars arbete är nu sikten över sjön återställd och det kommer att bli fint till sommarens trafik. Här syns slyröjning vid Älvvikenkurvorna. Foto: Alexander Lagerberg

Här syns slyröjning vid Älvvikenkurvorna. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen 

2009-02-16 10:48:35 

Banan har synats

I helgen, 14-15 februari, har banan synats och alla vägövergångar rensats inför den maskinella slyröjningen som kommer att ske inom kort. I ett fint, men lite kallt väder, åkte vi ut och rensade alla vägövergångar från is och snö som hade packats i rälen. Här röjer Niklas, Olof och P-O spåren vid Ödegärdesvägen. Foto: Alexander Lagerberg

Här röjer Niklas, Olof och P-O spåren vid Ödegärdesvägen. Foto: Alexander Lagerberg
Redaktionen 

2009-02-10 22:04:39

Vagnsarbetshelger!

AGJ:s vagnsavdelning kommer att hålla ett antal arbetshelger till våren då det kommer att göras koncentrerade arbeten på våra trafikvagnar.Datumen för dessa arbetshelger är:

 • 21-22 mars
 • 4-5 april
 • 2-3 maj
 • 16-17 maj

Vi startar kl. 09:00 alla dagar, men kommer man kl 08:00 så finns möjlighet att spisa frukost. Främst är det tak- och korgarbeten samt städning som skall göras, men det finns självfallet andra saker att göra.

Vill du göra en stor insats för föreningen och samtidigt ha roligt, så kom och hjälp till!

Medtag oömma arbetskläder.

Anmälan till Anders Lööf på epost:eller telefon: 070-949 72 05.

 Här skuras vagn 12 förra sommaren

Här skuras vagn 12 förra sommaren
Redaktionen 

2009-02-06 10:57:35

Arbetsgrupp för Ödegärdet

Det har bildats en arbetsgrupp för att hjälpa till med Ödegärdet, under ledning av Kent Johansson & Ulf Eckerberg. Tanken var först att se över skyddet av personvagnarna. Det har glädjande nog dels gått att utöka åtagandet, dels att flera äldre aktiva visat intresse för att göra en insats på Gärdet. Vi har haft flera arbetsdagar i november och i januari. Årstiden är väl inte den bästa men en del slipers har flyttats till ett lastningsbart läge, sly röjts och vagnar presenningstäckts.

Vi träffas närmast lördagarna den 14 februari och den 28 februari, varje dag klockan 11.00 på Ödegärdet.

Tanken är att ha arbetslördagen ojämna veckor i fortsättningen.

 Här röjs det på Ödegärdet. Foto: Patrik Engberg

Här röjs det på Ödegärdet. Foto: Patrik Engberg
Kent Johansson 

2009-01-26 19:19:51

Askania sponsrar AGJ

Askania sponsrar AGJ med blästersand.

Vi har erhållit 2 ton blästersand av högsta kvalitet från Askania, Askania ingår i Sibelco Nordic.

Vi är mycket tacksamma för detta och blästersanden kommer till god användning i verkstadsarbetet.

Vill Ditt företag stödja föreningen?

Kontakta: Örjan Edenroth (E-post:alt. mobil: 0706-93 96 03)

 Askania

Askania
Redaktionen 

2009-01-20 14:42:14 

Arbete på Gp 310054

Även på vår godsfinka Gp 310054 fortsätter arbetet. Vi har nu byggt taket efter att ha bytt diverse brädor. Vi har nu påbörjat takläggningen samtidigt som vissa detaljer har grundmålats. Här arbetar Lars med taket. Foto: Patrik Engberg

Här arbetar Lars med taket. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

2009-01-20 14:39:34 

Rälsbussläpet målas

Under helgen som gick fortsatte arbetet på rälsbussläpet UBFo3yp 2120.Godsutrymmet har nu målats helt och hållet invändigt och gaveldörren i godsändan har monterats.Vagnen har även märkts upp utvändigt med littera och vagnsnummer genom Mats Anderssons försorg. Vagnen är nu märkt med UBFo3yp 2120. Här målas godsutrymmet i rälsbussläpet. Foto: Patrik Engberg

Här målas godsutrymmet i rälsbussläpet. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

2009-01-18 18:40:22 

Vedklyvning

Under lördagen den 17 januari så passade vi på att klyva ved som förberedelse inför trafiksäsongen.När vi börjar elda på ångloken för trafikdagarna så börjar vi med ved innan vi övergår till stenkol.Vi har nu ved till cirka 35 trafikdagar och de sista två korgarna fylldes i ett ganska skönt väder, någon minusgrad men soligt och fint. Här håller Alexander, Niklas och Olof på med att klyva ved. Foto: Patrik Engberg

Här håller Alexander, Niklas och Olof på med att klyva ved. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

2009-01-18 17:43:11 

Växel 5 färdigspikad.

Växel 5 i Anten är nu färdigspikad. Växeln är klovad (låst) i högerläge in mot vändskivan.När det blir lite varmare och tjälen går ur marken skall vi återfylla och lyfta växeln.Därefter skall växelmotorn på plats. Lådan för motorn målades i helgen i verkstaden. Här syns växel 5 i Anten. Foto: Patrik Engberg

Här syns växel 5 i Anten. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

2009-01-01 18:20:03 

Personalhuset ”Paradiset” i föreningens ägo!

Personalhuset ”Paradiset” i föreningens ägo!

 Föreningen löser i samband med årsskiftet det lån som vi sedan 1986 haft i Sparbanken i Alingsås på vårt ”personalhus” i Anten. Huset inköptes av föreningen för 350.000 kr och var ursprungligen affär. Huset har sedan dess restaurerats och anpassats efter föreningens behov.

 I och med att lånet lösts så är huset helt vårt eget! Föreningslokalen

Föreningslokalen ”Paradiset”. Foto: Mikael Pettersson
Redaktionen 

2009-01-01 18:15:25 

Tågexpeditionen i Anten

Tågexpeditionen i Anten har setts över och möblerats om. För att ge våra besökare en bild av en tågexpedition kunde se ut har vi möblerat om och även ”bemannat” den. Här syns tågexpeditionen i Anten. Foto: Patrik Engberg

Här syns tågexpeditionen i Anten. Foto: Patrik Engberg
Redaktionen 

 

 

 

Rälsbussläpet har lyfts

Här syns boggierna till släpet. Foto: Lars Johansson

Släpet har lyfts

Rälsbussläpet lyftes under veckan och boggierna togs ut för kommande revision. Släpet står nu på två robeltrallor. Under helgen har demontering av boggierna påbörjats.

Godsvagnen VGJ NN 1340 är nu i stort sett färdig. De trasiga bultarna har ersatts med nya varefter bättringsmålning skett. Fastsättning av lämmarna och märkning får anstå till våren. Vagnen lämnar nu plats för AGJ G 119.

Redaktionen