Arbetet på HBA 2

Närbild på motorn när huven har kommit på plats. Foto: Lars Johansson

Närbild på motorn när huven har kommit på plats. Foto: Lars Johansson

Fortsatta arbeten på HBA 2

Fortsatta arbeten på motor och med att slipa hytt pågår. Kompressorn och generatorn har monterats. Lufttankar och startluftflaska är besiktigade och godkända av Inspecta.
Huvarna har kommit på plats. En del spackling och slipning återstår på hytten innan loket kan målas utvändigt.
Inne i hytten pågår arbete med reparation av väggbeklädnaden och lister. Även invändigt kommer loket att målas om.

HBA 2 i verkstaden när huven har kommit på plats. Foto: Lars Johansson

HBA 2 i verkstaden när huven har kommit på plats. Foto: Lars Johansson

Posted in Maskinavdelningen and tagged , .

One Comment

Comments are closed.