Pågående arbeten i Anten (feb)

Vagn 22 skall få en översyn invändigt. Foto: Patrik Engberg
Vagn 22 skall få en översyn invändigt. Inredningen plockades ur förra helgen Foto: Patrik Engberg

 

Följande arbeten pågår under februari:

Vagn 22
Invändigt.

Båda salongerna är nu färdigslipade.

Uppsättandet av masoniteskivor i taket är klar. Täcklisterna återstår. Nya elledningar till takarmaturerna är lagda under det nya masonitetaket.

De hål som fanns på väggarna, under bänkarna, där ledningarna för elelementen tidigare kom ut är nu täckta med masonite.

Golvmattan får ligga kvar tills vi målat färdigt taket och väggarna. Därefter rivs denna ut för att bereda plats för en ny matta.

Bänkstommarna skall målas bruna. Hatthyllorna, som är nedtagna, skall slipas och målas. Även dessa skall vara bruna förutom stagen som är fästade i taket. Dessa målas i samma färg som taket.

Gaveldörrarna har plockats ned och skall slipas och målas på insidan (bruna). Samma gäller med dörren mellan salongerna.

Handtag, lås, klädkrokar m.m. skall lämnas in för omkromning.

Dörren till toaletten har tagits loss och skall nu skrapas och målas brun.

Således det finns massor med jobb för alla.

Utvändigt

KG håler på att tillverka nya plattformstak. Arbetet fortskrider.

Rambalkarna har skrapats, mönjats och målats svarta.

Koppelhylsan i södra änden har renoverats.

Plattformsdelar är i Trollhättan för blästring.

VGJ 24

De sista bottenplåtarna på asklädan skall nu svetsas fast. Även rörsystemet för asklådespolningen skall monteras.

Nya rosterstavar samt fästanordningar för dessa har mätts upp och CAD-ritats. Efter denna ritning görs därefter en trämodell av hela eldstadsbotten  för att se om allt passar innan CAD-ritningen skickas iväg till företaget som skall skära ut de nya rosterstavarna.

VGJ 31

Vi har haft problem med översynen av drivhjulen till loket då den verkstad som vi anlitat hittills ej uppfyllt våra kvaltetskrav på de arbeten som de skall utföra. Entrepenören har nu tagit tillbaka axeln till sig för att åtgärda denna.

Rundpannan till loket beställdes på julafton och tillverkning pågår. Leverans någon gång under våren.

Lokets boggie samt hjul har kommit tillbaka efter blästring och målning respektive svarvning. Boggien skall nu plockas ihop.

Signalmasten

Semaforen är nu lagad och i Trollhättan för blästring och målning tillsammans med delar till plattformsändarna till vagn 22.

Ved

Det finns massor med stockar som skall sågas upp, klyvas och bli lokved.

FAS 3

Vi har fått en nya fas 3-anställd till Anten, Alf Holmström som vi hälsar välkommen.

Arbeten på asklådan till VGJ 24

VGJ 24, montering av asklådan. Foto: Lars Johansson
VGJ 24, arbeten på asklådan. Foto: Lars Johansson

Arbeten på asklådan till VGJ 24

Montering av luckor på asklådan till lok 24. Efter det att bilden togs har asklådan provmonterats på pannan.

Pannan med en nya asklådan har därefter lyfts i loket för att se om allt passade. Just nu pågår diverse justeringsarbeten på asklådan samt tillpassning av fallrost m.m. När detta är klart så kommer pannan med vidhängande asklåda att lyftas ur igen varefter asklådan svetsas klart.

Asklådan till VGJ 24

Nya asklådan till VGJ 24 i verkstaden i Anten. Foto: Lars Johansson
Nya asklådan till VGJ 24 i verkstaden i Anten. Foto: Lars Johansson
Arbetet går vidare med asklådan till VGJ 24. På övre bilden syns den nya asklådan under tillverkning i verkstaden i Anten.På den undre bilden syns den gamla.
Gamla asklådan till VGJ 24 i verkstaden i Anten. Foto: Lars Johansson
Gamla asklådan till VGJ 24 i verkstaden i Anten. Foto: Lars Johansson

VGJ 24 i verkstaden

Panoramabild över loket där vi bland annat kan se den trasiga asklådan på golvet framför pannan. Foto: Harald Brauer
Panoramabild över loket där vi bland annat kan se den trasiga asklådan på golvet framför pannan. Foto: Harald Brauer

Maskinavdelningen har varit flitiga i höst och plockat isär VGJ 24 för bland annat byte av asklåda och överhettarelementen. Även fallrosten var helt slut och måste nytillverkas.

Just nu tillverkas en ny asklåda i 8 mm cortenstål samt en ny fallrost i motsvarande 15 mm:s gods. Delarna har CAD-ritats och sedan laserskurits.

Just nu pågår svetsning och maskinbearbetning för att få till allt förutom en massa skruvande.

De sista delarna till överhettarelementen är förhoppningsvis väg till oss från Schweiz under januari. Sedan kan vi fortsätta med dem också.

En ny halvfärdig asklåda till VGJ 24 som skall kompletteras med luckor mm. Foto: Harald Brauer
En ny halvfärdig asklåda till VGJ 24 som skall kompletteras med luckor mm. Foto: Harald Brauer

Förberedelser för pannlyft på VGJ 24 fortsätter

Förberedelser för att lyfta pannan pågår med lok VGJ 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Förberedelser för att lyfta pannan pågår med lok VGJ 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Förberedelser för pannlyft på VGJ 24 fortsätter

Pannan håller på att demonteras så att vi kan lyfta denna och frigöra den trasiga asklådan. Fortsatt demontering av sista drivaxeln samt överfall för bakre pannfäste pågick i helgen. Därefter skall pannan lyftas. I dagsläget är pannan, förutom vissa mindre arbeten i bakänden av pannan, klar för lyft.

Återstår dock färdigställande av lyftoket. När detta är det klart är det klart för lyft och friläggande av den trasiga asklådan. Här behövs hjälp så att vi kan få den nya asklådan levererad innan jul. Vi slipper då någon nära dödenupplevelse i vår. Således hjälp tas tacksamt emot!

Material till de nya överhettarelementen är beställd.