Nya hinderpålar tillverkas

Nya hinderpålar under målning i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Nya hinderpålar under målning i verkstaden

Nya hinderpålar tillverkas

Vi håller på att ersätta och komplettera bangården med nya hinderpålar som nu har tillverkats. Dessa är nu under målning och skall sedan sättas upp på bangården.

Fortsatta spårarbeten i Anten

Spår 3 är urgrävt och nya slipers är utlagda. Foto: Patrik Engberg

Spår 3 är urgrävt och nya slipers är utlagda.

Fortsatta spårarbeten i Anten

Nu har tjälen gått ur backen och vi har nu kunnat schakta ur för att lägga ut de nya sliprarna i spår 3 i Anten. Vi kommer fortsätta under våren och under banarbetsveckan 30 april – 8 maj.

Årsmötet 2016

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Årets föreningsstämma genomfördes lördagen den 19 mars på First Hotel Grand i Alingsås med ett 50-tal medlemmar närvarande.

Mötet inleddes med en tyst minut för de medlemmar som avlidit oss under året.

Därefter genomfördes årsmötesförhandlingarna på 40 minuter. Styrelsens årsberättelse gicks igenom och lades till handlingarna, likaså revisorernas berättelse och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Inga motioner fanns att avhandla och styrelsen bad mötet att förlänga uppdraget att ta fram en bevarandeplan för föreningens fordon, vilket beviljades.

Därefter genomfördes styrelsevalen enligt följande:

Ordförande Lars Johansson (1år)
Vice ordförande Pierre Enbert (1 år)
Sekreterare Olof Brandelid (2 år)
Ledamöter Tomas Blidér (1 år)
  Marcus Jacobson (2 år)
  Sandra Merking (2 år)
  Andreas Johansson (1år)
   
Suppleanter Per-Olof Söderpalm (1 år)
  Magnus Liberger (1år)

Då halva styrelsen omväljes vartannat år är de styrelsemedlemmar som ovan angetts med 1 år valda på föreningsstämman 2015. Ordförande och suppleanter väljes på 1 år. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman utsågs Ylva Bokgren till kassör.

Efter mötet genomfördes en bildvisning på 45 minuter kring föreningens första verksamhetsår och en bildserie från utflyktsresor 1969 och 197 tagna av vår medlem Tage Johansson i Säffle. Mötet avslutades med kaffe och fralla i hotellets restaurang.

 

Eldarkurs – dag 1

Slidstyrningens uppbyggnad förevisades på BLJ 6

Slidstyrningens uppbyggnad förevisades på BLJ 6

Eldarkurs – dag 1

Under lördagen genomfördes första delkursen i eldarutbildningen. Under Magnus Johanssons ledning gavs en givande teoriutbildning om pannans uppbyggnad.
Ett besök i verkstaden genomfördes också för att titta på lokets uppbyggnad. Där förevisades pannans uppbyggnad på VGJ 31 samt slidstyrningens uppbyggnad på BLJ 6.

Pannans uppbyggnad förevisades på pannan till VGJ 31

Pannans uppbyggnad förevisades

Spårarbete i Anten

Spårarbete i Anten

Under helgen som gick påbörjade vi ett spårarbete i Anten. Det är spår 3 som vi skall renovera. Under lördagen lossade vi rälen från alla slipers och vi samlade även in den gamla rälen.
Vi skall även ta bort och byta ut gammal sliper mot ny där det så behövs, vi måste dock låta tjälen gå ur marken först.
Vi planerar att spåret skall vara klart innan sommarens trafik startar igen.

Samtliga foton: Yngve CG

Jernvägsnytt 1/2016.

Jernvägsnytt 1-2016

Jernvägsnytt 1-2016

Jernvägsnytt 1/2016 postad

Nu är årets första nummer av Jernvägsnytt klart och är på väg till tryckeriet. I detta nummer kan du läsa om vad som har hänt i Anten under vintern.

Lokeldarkurs 2016

Eldaren Sophia väntar under vattentagningen i Kvarnabo. Foto: patrik Engberg

Eldaren Sophia väntar

Lokeldarkurs 2016

Vi kommer under våren att hålla en kurs för blivande lokeldare. Kurs hålls vid tre tillfällen

• Teorikurs lördagarna 5 mars & 16 april

Vi börjar kl 10.00 i Paradiset och kör på fram till lunchen, vid behov fortsätter vi lite efteråt. Vid första kurstillfället går vi igenom ånglokets konstruktion med panna och maskineri. Det andra teoridagen kommer att kretsa kring lokets skötsel med förtjänst, eldningsteknik, loktjänst mm.

• Praktikdag ute vid loken preliminärt lördagen den 14 maj. Den dagen börjar vi kl 09.00.

Obligatorisk föranmälan till Magnus Johansson

Fortsatta arbeten på AGJ Co22

Anpassningsarbetena utförs av K-G Ryberg.

Anpassningsarbetena utförs av K-G Ryberg.

Fortsatta arbeten på  AGJ Co22

Arbetet med personboggievagnen nr 22 (f d Nordmark – Klarälvens Järnvägar nr 1005) går vidare. Ett av de större jobben som återstår är att anpassa vagnens samtliga fönster till ett modernare och lite tjockare glas av säkerhetstyp. Fönsterbågarna har tidigare haft dubbla glas, men det inre glaset har sedan länge varit demonterat för att slippa problem med kondens.

Foto: Marcus Jacobson

VGJ 31 – nitningen klar av pannan

VGJ 31 i verkstaden

VGJ 31 i verkstaden

 

VGJ 31 – nitningen klar av pannan

Nitningen av VGJ 31: s ångpanna är nu avslutad! Under de två senaste lördagarna har det jobbats friskt med detta och lagom till lunchtid den 6/2 slogs de sista nitarna i. Vi har nu en komplett ångpanna till loket igen, som vi kan jobba vidare med. Fortsättning följer!

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens bankgiro 196-75 53.

 

Foton: Marcus Jacobson

Nitningen klar av pannan

Nitningen klar av pannan

Tågklarerarkurs

Tkl i Kvarnabo. Foto: Pierre Enbert

Tkl i Kvarnabo

 

Tågklarerarutbildning 12-13/3 samt 9-10/4

Vi kommer även att hålla en tågklarerarkurs i vår. Kursen kommer att läggas upp så att den även blir en fortbildningskurs. Vi kommer att gå på djupet i våra föreskrifter med tyngdpunkt på Tkl biten, vi kommer bland annat att informera om nya regler när det gäller hjälpfordon men även det totala samspelet mellan samtliga personalkategorier då detta är en viktig bit.
Detta gör att även du som inte är eller vill bli tågklarerare är välkommen till denna kurs. För dig som redan är tågklarerare gäller obligatorisk närvaro vid en av kursdagarna, Ni andra är också välkomna. Möt alltså gärna upp även du som är Tbfh eller förare, detta kurstillfälle räknas då som en av de obligatoriska fortbildningarna du måste delta i minst vart tredje år.

För Dig som vill utbilda dig till Tågklarerare gäller, förutom att du har genomgått grundkursen, närvaro minst två dagar (en lördag och en söndag). Kursdagarna är 12-13/3 samt 9-10/4, du kan välja fritt men du måste kombinera en lördag med en söndag.

För Dig vill utbilda dig till Tågklarare kommer det att vara två heldagar c:a 9-16, för dig som kommer med för att genomföra din fortbildning kommer det preliminärt att bli på eftermiddagen, mer info om detta när det närmar sig.

För att göra kursinnehållet så givande som möjligt tar jag gärna emot frågor och funderingar som ni har redan när ni anmäler er, då har vi störst möjlighet att göra detta till något bra.

Anmälan till Tkl-kursen/fortbildningen görs till Thomas Blidér (sakerhetschefen@agj.net) har du några frågor är du givetvis välkommen att ringa (070-3173597). Önskar alltså även anmälan från dig som önskar delta på fortbildningen.

Grundkurs i Säo

Vill Du bli aktiv?

Vill Du bli aktiv?

Grundkurs i Säo

Vill Du bli aktiv i föreningen och i trafiken. Börja då med grundkurs i våra säkerhetsföreskrifter, säo. Grundkursen i SäO omfattar 5 kursdagar varav 4 är teori och den femte och sista praktik och är helt kostnadsfri.

Den teoretiska kursdelen kommer att hållas i Anten under följande dagar:

  • 27-28 februari

  • 2-3 april.

Samtliga dagar blir heldagar, exakta tider meddelas senare men räkna med c:a 9-16. Praktikdagen kommer att bestämmas lite närmare våren.

Anmälan till grundkursen görs till Ylva (bokgren@telia.com)

Banarbetsvecka 2016

Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson

Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson

Årets banarbetsvecka 30 april – 8 maj

2016-års banarbetsvecka är under vecka 18 med början på lördagen den 30 april och håller på till söndagen 8 maj. Vi skall i huvudsak byta 900 slipers i de så kallade Snasenkurvorna

Som vanligt är allt förberett, maskinerna servade, slipers väntar på oss, mat och husrum finns. Vi får hoppas på gott väder men det brukar vi ju ha.

Har ni möjlighet att delta en eller flera dagar så var vänlig och hör av er till mig.

Välkomna

Niklas Jörby
banchefen@agj.net
0706-86 42 48

Jernvägsnytt 4-2015

 

Jernvägsnytt 4-2015

Jernvägsnytt 4-2015

Jernvägsnytt 4-2015.

Så här i årets sista skälvande dagar har nummer fyra av årets Jernvägsnytt gått till tryckeriet. Detta nummer, som blir extra tjockt, innehåller en jubileumskavalkad över de 50 år som har gått. Det har hänt lite under de gångna åren – hoppas att det uppskattas.

Gott Nytt År önskar vi alla!

AGJ medlemsavgifter skall betalas via bankgiro

bankgiro_logo

AGJ medlemsavgifter skall betalas via bankgiro

Från årskiftet 2015/2016 upphör föreningens plusgirokonto för medlemsinbetalningar och vi övergår till enbart bankgiro när det gäller medlemsinbetalningar. Det innebär att kommande medlemsavgifter skall betalas till föreningens nya bankgiro för medlemsinbetalningar 5056-1935 i stället. 
 
Huvudkassa ……………..… 196 – 7553
Medlemsavgifter ………. 5056 – 1935
 
Även Matpoolen, för alla aktiva som äter i Anten, får nytt kontonummer då även plusgirokonto upphör.
 
Bankkontonummer: 
Matpoolen ………..6657 949 456 128.

Arbete med generator

Alexander Friberg och Sophia Olsson i full gång med generatorn till VGJ 24. Foto: Yngve CG

Arbete på generatorn

Arbete med generator till VGJ 24

För närvarande håller vi på med en översyn och genomgång av generatorn till VGJ 24 i verkstaden. Under helgen som gick var det ett flertal medlemmar som hjälpte till med detta arbete.
Foto: Yngve CG

Niklas Jörby hjälper Alexander Friberg med generatorn till VGJ 24. Foto: Yngve CG

Arbete på generatorn