HBA 2 på provkörning

HBA 2 var ute och rullade denna eftermiddag, och den går så fint så, tyst och lätt. Foto: Yngve CG

HBA 2 på provkörning

HBA 2 ute på provkörning

Vårt motorlok HBA 2, som har varit inne i verkstaden, har nu varit ute på sin första provkörning på bangården i Anten.

Arbetet med renoveringen börjar nu närma sig sitt slut. Foton: Yngve CG

Inne i hytten på HBA2. Foto: Yngve CG

Inne i hytten på HBA2.

Z4p 409 tvättad

AGJ Z4p 409 är tvättad. Foto: Magnus Johansson

AGJ Z4p 409 är tvättad

Z4p 409 tvättad

Vår lokomotor Z4p 409 drogs under förra helgen fram och tvättades ordentligt. Loket har varit avställd ca 10 år och den fortsatta planen är att få komma in i verkstaden framöver.

Först skall vi fixa några fel på motorn och koppling sedan även en exteriör uppfräschning.

Takarbete på vagn 22

Takarbete på vagn 22

I helgen påbörjades att lägga väv på taket på vagn 22. En våd på respektive sida är lagd och fastklamrad. En våd om 1.40 återstår att lägga i mitten. Två våder är fästade på långsidorna samt i den södra plattformsänden. 

I den norra måste vi grundmåla lite mer på plattformstakets ovansida innan väven kan läggas på. Även plattformstaket skall täckmålas med brun färg på ramen runt plattformen. Ju snabbare detta blir gjort ju snabbare kan vävläggningen på taket färdigställas. Takventilerna skall fästas så snart väven är på plats.

Slyröjning längs banan

Slyröjningståget i Anten. Foto: Yngve CG

Slyröjningståget i Anten

 

Slyröjning längs banan

Banan har i veckan slyröjts i tre dagar under vecka 45. Tyvärr gick aggregatet sönder i fredags eftermiddag under dag 3, varför aggregatet nu står kvar i Anten för att lagas. Detta sker troligen på fredag då vi även förhoppningsvis kan köra färdigt resterande del.

Jernvägsnytt 3-2015 på väg

 

Jernvägsnytt 3-2015

Jernvägsnytt 3-2015

Jernvägsnytt 3-2015 på väg till tryckeriet

Slutligen så är nu Jernvägsnytt nummer 3/2015 på väg till tryckeriet. På grund av hög arbetsbelastning hos redaktionen så har detta nummer blivit försenat. Men nu kommer det snart i brevlådan.

Vill Du hjälpa till att sätta tidningen? Hör av dig till redaktionen.

Banarbete vid Dirhuvden

Banarbete vid Dirhuvden

Idag har det bytts ca 13 slipers i växel 2 vid Dirhuvdens lastplats. Även växelstället har kommit på plats efter att det har målats.

Arbetsdag under helger

Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck

Att hjälpa till vid AGJ såväl i verkstad, fastigheter, bana, administration och annat kräver inga förkunskaper. Det är bara att ta kontakt med oss eller dyka upp i Anten någon arbetsdag. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Vi samlas för att äta frukost vid cirka 07:30-08:00 i föreningslokalen ”Paradiset”. Det finns till dig med. Normalt har vi arbetsdagar under alla helger under höst och vinter.

Höstväxling

Höstväxling

Ett säkert hösttecken i Anten är höstväxlingen, där vi börjar ställa in våra trafikfordon under tak för vintern. Den första ertappen genomfördes i mitten av september och följdes upp med fler tillfällen under hösten i takt med att spåren i museihallen färdigställdes.

Postkärra till AGJ

Postkärran i Anten

Postkärran i Anten

Postkärra till AGJ

En postkärra har tillkommit till AGJs samlingar. Denna har renoverats av Mats Andersson och Karl-Gustav Rydberg. Har du tips om var vi kan hitta en till så hör av dig.

Dressinboden i Kvarnabo har målats.

Kvarnabo dressinbod

Kvarnabo dressinbod

Uthusen i Kvarnabo har målats.

Under sommaren har uthusen i Kvarnabo fått lite kärlek och översyn genom föreningens mångårige medlem Sven-Erik Björklund. På bilden syns dressinboden som har målats.

Trafiksäsongen 2015 är slut

Sista tåget avgår. Foto: Mats Andersson

Sista tåget avgår.

Årets trafiksäsong är slut.

Där avgick sista ångtåget för säsongen. Vi hälsar nya samt gamla resenärer varmt välkomna till oss nästa säsong 2016. Foto Mats Andersson

Tromb över AGJ

Strax söder om Gräfsnäs.

Strax söder om Gräfsnäs.

Tromb över AGJ

En tromb drog in över norra delen av banan, mellan Kvarnabo och Anten, under måndagen. Ett flertal träd och grenar blåste ner över banan. På en sträcka om ca 500 meter hade minst 7 träd av olika storlekar lagt sig över banan. Det största trädhindret var som mest ca 10 meter långt och ca 7 meter högt. Ett ordentligt träd alltså.

Under onsdagen påbörjade medlemmar från AGJ och Erik Samuelssons gäng från Gräfsnäsparken rensandet av banan. På kvällen tillkom ytterligare ett 20-tal medlemmar och innan mörkret föll var banan röjd och inspekterad. Det återstår dock en hel del virke att samla in och grenar att röja i slänterna.

Det extratåget som var planerat till torsdag förmiddag kunde därför avgå som planerat var.

Foto: Erik Samuelsson & Bernt Lindsjö

Från Kvarnabohållet

Från Kvarnabohållet

50-års jubiléet

50-års jubiléet

Helgen den 8-9 augusti genomfördes föreningens 50-årsjubileum. Föreningen bildades 195 och har bedrivit trafik på järnvägen mellan Anten och Gräfsnäs sedan 1971. Under helgen körde vi med många tåg samtidigt som vi hade besök av ett flertal föreningar.

Besökande föreningar:

  • Krönikespelen, kommer att vara bland publiken iklädda rollkaraktärer från Spanska flugan. Delar ut reklamblad inför nästa produktion. Preliminärt endast lördag.
  • Ringlinien, försäljning av böcker och filmer i museihallen. Gammal buss visas upp bakom stationen.
  • SSF Vänersborg, scouterna kommer slå läger under helgen för att visa upp hur det kan vara att vara scout samt lära ut repslagning.
  • Ukulele-spelare, underhåller ombord på tåget och runt stationerna.