Intervju med Infrastrukturminister

Intervju med Infrastrukturminister Anna Johansson

Infrastrukturminister Anna Johansson intervjuas i SJ’s ombordtidning Kupé (nr 1/2017 sidan 39-42). I intervjun säger hon om sitt bästa tågminne:
Det är nog en skolresa med Anten-Gräfsnäs museijärnväg. Jag kommer särskilt ihåg de små söta bruna pappersbiljetterna.

Läs intervjun här>>>

Jernvägsnytt 4/2016

Jernvägsnytt 4/2016

Jernvägsnytt 4/2016

Jernvägsnytt 4/2016

Årets sista nummer av Jernvägsnytt är nu på väg ut till alla medlemmar. I den här tidningen kan ni läsa om Trollhättan – Nossebro Järnväg, om årets trafiksäsong och vad som har hänt i verkstaden.
Med detta vill vi önska alla läsare en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

OBS! Av misstag har Nr 3/2016 av Jernvägsnytt distribuerats till ett fåtal medlemmar istället för nummer 4/2016. Om du drabbats av detta misstag så maila bokgren@telia.com eller tfn 070-304 21 21 så löser vi detta!

Fortsatta arbeten i verkstaden

Fortsatta arbeten i verkstaden

Under de senaste helgerna har det varit full aktivitet i verkstaden.

VGJ 31 har det arbetats med att montera fjädrar och bromsdetaljer, på Z4p 409 har det slipats, målats invändigt i hytten och arbetats med dörrarna. Loket är nu klart för grundmålning.

På vagn CFp 15 har behandlingen av panelen och fönstren påbörjats. När det gäller hjulaxlarna till vagn Co 28 så uppfyller 3 av dessa godkända mått medan den fjärde axeln inte gör det. Vi kommer därför med största säkerhet att byta ut alla fyra axlarna mot andra som vi har i förråd. Detta innebär dock att samtliga hjullager får gjutas om och skavas in.

lok 24 har nu samtliga tuber tagits ut ur pannan. Vid den efterföljande invända besiktningen konstaterades vissa punktfrätor i botten mellan främre tubplåt och främre renslucka varför Inspecta ville att hela den invändiga botten av pannan skulle blästras. Detta skedde förra veckan. Nu skall botten besiktigas igen och bestämmas vad som skall göras åt punktfrätorna. Troligen kan dessa mindre frätor åtgärdas med hjälp svetsning. Övriga delar av pannan var helt ok.

Samtliga foton: Yngve CG

Tubbyte på VGJ 24

Fortsatta arbeten på VGJ 24

Arbetet med att demontera tuberna på VGJ 24 är nu klara. Vi har nu övergått till att ta loss tubändarna i såväl eldstads- som sotskåpsände.  Inspecta (vårt besiktningsorgan) har varit och gjort en första besiktning av pannan invändigt och i stort sett gick detta bra. Stagbultar och nitar är i bra skick. Enda smolken var att några punktfrätor upptäcktes i bottenplåten mellan främre tubplåten och främre rensluckan. För att kunna bedöma omfattningen av frätorna kommer vi att blästra ren botten på pannan invändigt, tjockleksmäta och sedan åtgärda punktfrätorna genom svetsning.  

Föreningsmötet 12 november

Föreningsmöte

Under eftermiddagen den 12 november hölls årets höstmöte i Anten. Mötet var delat i två delar.

Del 1 kom inledningsvis att ge några bakåtblickar på årets verksamhet. Därefter hur vi tänkt oss 2017 års trafikupplägg varefter en kort genomgång om vad som är tänkt att i första hand arbetas med i vinter i verkstaden.

Därefter gjorde vi ett avbrott för fika.

Del 2 kom att avhandla idéer om utveckling av vår verksamhet och är en uppföljning av ett tidigare möte kring dessa frågor. Vi diskuterade bl.a. möjligheten till att ta upp trafiken på Brobackaspåret samt hur besökarupplevelsen skulle kunna utvidgas med en möjlig framtida museibyggnad fristående från museihallen, möjligheter till  möteslokal i anslutning till caféet m.m.

 

Boggierna till vagn 28

Arbete på boggin till vagn 28. Foto: Christian Merking

Arbete på boggin till vagn 28

Arbete på boggierna till vagn 28

Boggierna till vagn 28 är nu isärplockade, tvättade och de delar från boggierna som skall skickas iväg är lagt på pall inför transporten till blästringsfirman. Smådelar, som går in i vårt blästerskåp kommer vi att blästra och måla själva. De rensade boggierna, utan axlar, står nu på en tralla utanför verkstaden i avvaktan på transport till Tre Ess för blästring och målning. Tillsammans med boggien skickas även in- och utfartssignalmasterna från Anten, även dessa för blästring och målning.

Kontroll av axlarna pågår. 

Foto:  Christian Merking

Arbete på boggin till vagn 28. Foto: Christian Merking

Arbete på boggin till vagn 28

Vagn 28 lyft i verkstaden

 

Vagn 28 lyft i verkstaden

Under lördagen så lyftes vagn 28. Boggierna som ska gås igenom kunde tas ut, och vagnen ställdes på verkstadsboggier.

Därefter skall boggierna till vagnen renoveras och under tiden ställdes vagnen i museihallen.

 

Foton: Christian Merking

Jernvägsnytt 3/2016

Jernvägsnytt 3/2016

Jernvägsnytt 3/2016

 

Jernvägsnytt 3/2016

Nu är Jernvägsnytt 3/2016 packad, inlämnad till Postnord och den har förhoppningsvis kommit  till dej. Hoppas att tidningen uppskattas. 
I detta nummer kan du läsa om en lokeldare på VGJ, om HBA 2 och lite till.
Vi har nu börjat arbeta på nummer 4/2016 som kommer att innehålla en större artikel om 100-åringen TNJ ( Trollhättan-Nossebro Järnväg) samt bl.a. en artikel om renoveringen av vagn 22.

Vagn 28 i verkstaden

Vagn 28 i verkstaden. Foto: Yngve Emanuelsson

Vagn 28 i verkstaden

Vagn 28 i verkstaden

Vi arbetar nu på de verkstadstrallor som skall ersätta vagnens boggier då originalboggierna renoveras. Vi Undersöker även vilka verkstäder i Sverige som kan sprickindikera och svarva hjulen. Vi kollar även möjligheten till att ringa om hjulen. Inom kort skall vagnen lyftas och ställas ned på verkstadsboggierna. Vagnskorgen ställs sedan i museihallen. Boggierna skall in i verkstaden, plockas isär och det skall bedömas vilka arbeten som behöver göras på dessa.

Foto Yngve Emanuelsson

Handikappvagnen tillbaka i Anten

Vagn 28 dras tillbaka till Anten. Foto: Magnus Liberger

Vagn 28 dras tillbaka till Anten. Foto: Magnus Liberger

Handikappvagnen – vagn 28 – tillbaka i Anten

Vagn 28 är nu tillbaka i Anten efter att sakta har körts ner under gårdagen. Vi kommer nu ta in den i verkstaden för en översyn och reparation efter problemet som uppstod under Museibanans Dagar.

Foto: Magnus Liberger

Vad händer med A. Wilhelm Petri

A. Wilhelm Petri på bangården i Anten. Foto: Patrik Engberg

A. Wilhelm Petri på bangården i Anten

Vad händer med ångloket A. Wilhelm Petri

Under många år har det funnits ett stort intresse hos flera utav AGJ:s medlemmar att få se ångloket A. Wilhelm Petri under ånga.

AGJ maskinavdelning har nu påbörjat arbetet med att undersöka skicket på Wilhelm Petri:s ångpanna.
Första steget är att göra en egen intern bedömning för att eventuellt därefter låta Inspecta kontrollera pannan. Arbetet kommer att bedrivas i mån av tid efter att driftloken fått sitt underhållsbehov tillgodosett.

Vi har denna veckan startat arbetet genom att lossa alla spolpluggar och lyfta av domlocket för att kunna inspektera pannan invändigt. I nuläget kommer tubsatsen inte att plockas ut, däremot kommer pannklädseln att lossas. Skulle det visa sig att pannan är i så pass gott skick att den kan driftsättas utan några större reparationer kommer arbetet fortsätta med en provtryckning för att se om den håller tätt för att därefter bedöma ytterligare åtgärder. Den största farhågan är utvändiga rostskador från tiden när loket stod uppställt utomhus i Nässjö Hembygdspark. Om det visar sig att pannan behöver en mer omfattande reparation kommer projektet att avslutas och loket återgår till museihallens utställning.

Beträffande skicket på lokets maskineri finns en hel del dokumenterad information. När loket kom till AGJ demonterades hjulaxlarna för rengörning och då befanns cylindrar, vevstakar & koppelstänger att vara i gott skick. Hjulaxlarnas lagergångar är hårt rostangripna och kommer behöva att åtgärdas om loket ska användas i trafik.
Slider med tillhörande mekanik är inte undersökta så de kommer också att inspekteras i samband med undersökningarna av pannan.

Eftersom det redan pågår två mycket omfattande lokrevisioner på AGJ är det viktigt att understryka att projektet med Wilhelm Petri kommer att genomföras i små etapper i mån av tid.

Samordnare är Magnus Johansson

Vagn 22 nästan färdig

Vagn 22 nästan färdig

Arbetet med vagn 22 går vidare i verkstaden. Vagnen är nu oljad flera gånger och bromsen är genomgången. Det som återstår inredningsmässigt är att montera bänkarna. Innan dess måste dock dynorna rengöras. Dessutom skall ytterligare ett bromsblock bytas och några sprintar skall i på kopplen och den ena övergångsbryggan.

Foton: Patrik Engberg

A. WILH. PETRI i verkstaden

 

A. WILH. PETRI . Foto: Christian Merking

A. WILH. PETRI i verkstaden

A. WILH. PETRI i verkstaden

Ångloket A. WILH. PETRI står nu inne i verkstaden där en första undersökning av skicket på loket är igång. Bland annat gjordes en pannspolning på loket. Utifrån vad undersökningen visar skall sedan en eventuell åtgärdsplan tas fram.

Hinderpålar uppsatta

Mats Andersson slår ner fästet för hinderpålarna. Foto: Magnus Liberger

Mats Andersson slår ner fästet för hinderpålarna.

 

Hinderpålar uppsatta

Arbetet med nya hinderpålar på bangården i Anten är i det närmaste slutfört. Mats Andersson har nu satt upp dom nya hinderpålarna på bangården. De så kallade hinderpålarna markerar var det är hinderfritt på spåret bredvid. Det vill säga var man som längst kan ställa lok eller vagnar utan att dom tar i passerande fordon på spåret bredvid.

Efter detta har även stationerna i Kvarnabo och Gräfsnäs försetts med nya hinderpålar.

Foto: Magnus Liberger och Patrik Engberg

Hinderpålar på plats mellan spår 1 och 2. Foto: Patrik Engberg

Hinderpålar på plats mellan spår 1 och 2.