Nitning på vagn 22

Nitning på vagn 22

Under årets sista dagar genomfördes nitningsarbeten på vagn 22 i verkstaden. Det var på plattformarna som det behövdes nitas innan plattformsgolvet byggs. Niklas, Marcus och Andreas gjorde arbetet och vår medlem Yngve CG var på plats med kameran.

Nitningsarbeten i verkstaden

AGJ vagn 22 i verkstaden i november 2012. Foto: Bernt Lindsjö
AGJ vagn 22 i verkstaden i november 2012. Foto: Bernt Lindsjö

Nitning i verkstaden

Under mellandagarna planeras det att nitas i verkstaden varför det kommer att bullra en hel del.
Det är dels plattformen på vagn 22 som skall nitas men även på något ställe på VGJ 31:s ramverk.

Nitningsarbeten i verkstaden

AGJ vagn 22 i verkstaden i november 2012. Foto: Bernt Lindsjö
AGJ vagn 22 i verkstaden i november 2012. Foto: Bernt Lindsjö

Nitning i verkstaden

Dessa dagar planeras det att nitas i verkstaden varför det kommer att bullra en hel del.
Det är dels plattformen på vagn 22 som skall nitas men även på något ställe på VGJ 31:s ramverk.

Nitningsarbeten i verkstaden

AGJ vagn 22 i verkstaden i november 2012. Foto: Bernt Lindsjö
AGJ vagn 22 i verkstaden i november 2012. Foto: Bernt Lindsjö

Nitning i verkstaden

Dessa dagar planeras det att nitas i verkstaden varför det kommer att bullra en hel del.
Det är dels plattformen på vagn 22 som skall nitas men även på något ställe på VGJ 31:s ramverk.

Arbeten på vagn 22

Tvätt av vagn 22. Foto: Lars Johansson
Arbeten på vagn 22. Foto: Lars Johansson

Arbeten på vagn 22

Förra lördagen arbetades det med att rengöra vagn 22:s teakpanel. Olika former av rengöringsmetoder prövades. Det som slutligen gav ett tillfredsställande resultat var en kombination av olika metoder inkluderande att försiktigt avlägsna den upplösta lacken med skrapor. En del arbeten återstår dock.

Om vädret står oss bi så vill försöka rengöra vagn 22:s panel en gång till innan kylan kommer. Foto: Lars Johansson

Fortsatt arbete på vagn 22

Fortsatt arbete på vagn 22

Det är nu dags för att skaffa golvlister, måla och montera dessa innan vi kan börja bära in de nymålade bänkarna i salongerna. Målning av bänkstativen pågår.

KG fortsätter med arbeten på plattformstaken. Den norra plattformen början närma sig färdigställande.

I övrigt återstår nu att nita fast förstyvningsplåtarna i ena vagnsänden. De renoverade plattformssköldarna skall grundmålas.

Golvläggning i vagn 22

Golvet har lagts i vagn 22

Arbetet går vidare på vagn 22 i verkstaden. Vi har rensat golvet från alla gamla nubb och underlaget för den nya mattan har nu kommit på plats. Vi har även monterat upp bagaghyllorna i kupéerna.

Vi har också påbörjat arbetet med att bygga upp de nya plattformstaken, först ut är det norra taket som syns på bilderna.

Arbeten på vagn 22

Vagn 22 snart färdigmålad invändigt

Vagn 22 har nu i stort målats klart invändigt. Under helgen målades kupén för andra gången och även vestibulen har målats. Kvar att måla innan mattläggaren kan komma och lägga in en ny matta i hela vagnen är att montera loss bagagehyllorna i vestibulen i ena änden av vagnen och måla bakom dessa. Dessutom skall alla foder runt ett antal dörrar målas samt den gamla golvmattan rivas ut. Vi kan även sätta upp hatthyllorna i salongerna då dessa inte påverkar golvläggningen.

Komplettering 6/1

Kupén är idag färdigmålad. Hyllorna losstagna i vestibulen och även detta utrymme har målats. Den gamla linoliummattan har rivits ur. I ena salongen har vi dragit ut all nubb som denna var fäst med (förutom limmet). I den andra salongen återstår det att dra ur all gammal nubb. Nästa helg planerar vi att montera hatthyllorna i salongerna.

Vagn 22 målad invändigt

Vagn 22 nymålad i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Vagn 22 nymålad i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

AGJ vagn 22 målad invändigt

Arbetet med innertaket och även väggarna pågår. Innertaket är nu helt monterat och målat två gånger. Innerväggarna håller på att målas. De målas i samma nyanser som i vagn 24. Väggarna skall strykas ytterligare en gång till. Vagnen skall även få en ny golvmatta innan bänkarna monteras tillbaka. Dessa är renskrapade och väntar på att målas.

De blästrade stolpdelarna till plattformsändarna har målats. Byte av plåt pågår på plattformssköldarna.

Arbete på vagn 22

AGJ vagn 22

Arbete på vagn 22 i vinter

Arbetet på vagn 22 har stått stilla under sommaren. Det är nu dags att ta nya tag! Vi håller på att sätta samman en grupp av intresserade för det fortsatta arbetet med vagnen. Här får du gärna komma med och hjälpa till.

Närmast på programmet står målning av innertaket ytterligare en gång efter lätt slipning. Därefter fortsätter vi med att måla vagnens innerväggar.

Takventiler, krokar, handtag m.m. har skickats till kromning. Plattformsdetaljerna har varit på blästring och har kommit tillbaka och skall nu grundmålas innan komplettering av vissa detaljer och montering.

På den östra plattformen skall nya knutplåtar nitas fast och spännkoppel monteras. Det finns således arbete för alla. Dyk upp i Anten någon lördag så berättar vi mer.

Fortsatta arbeten på vagn 22

Taket har börjat få form igen. Foto: Bernt Lindsjö
Taket har börjat få form igen. Foto: Bernt Lindsjö
 

Fortsatta arbeten på vagn 22

Innertaket har nu fått nya skivor och är målat.
Det skall skall dock målas en gång till men innan dess skall det slipas med ett fint papper på de ”knottror” i taket (i kupén som vetter mot 31:an), därefter målas hela taket.
Gul färg målas på väggar upp mot taket.
Plattformssköldar har kommit tillbaka efter blästring och skall nu repareras och därefter grundmålas.

Invändigt på vagn 22, taket har gjorts och målats. Foto: Bernt Lindsjö
Invändigt på vagn 22, taket har gjorts och målats. Foto: Bernt Lindsjö

Pågående arbeten i Anten (feb)

Vagn 22 skall få en översyn invändigt. Foto: Patrik Engberg
Vagn 22 skall få en översyn invändigt. Inredningen plockades ur förra helgen Foto: Patrik Engberg

 

Följande arbeten pågår under februari:

Vagn 22
Invändigt.

Båda salongerna är nu färdigslipade.

Uppsättandet av masoniteskivor i taket är klar. Täcklisterna återstår. Nya elledningar till takarmaturerna är lagda under det nya masonitetaket.

De hål som fanns på väggarna, under bänkarna, där ledningarna för elelementen tidigare kom ut är nu täckta med masonite.

Golvmattan får ligga kvar tills vi målat färdigt taket och väggarna. Därefter rivs denna ut för att bereda plats för en ny matta.

Bänkstommarna skall målas bruna. Hatthyllorna, som är nedtagna, skall slipas och målas. Även dessa skall vara bruna förutom stagen som är fästade i taket. Dessa målas i samma färg som taket.

Gaveldörrarna har plockats ned och skall slipas och målas på insidan (bruna). Samma gäller med dörren mellan salongerna.

Handtag, lås, klädkrokar m.m. skall lämnas in för omkromning.

Dörren till toaletten har tagits loss och skall nu skrapas och målas brun.

Således det finns massor med jobb för alla.

Utvändigt

KG håler på att tillverka nya plattformstak. Arbetet fortskrider.

Rambalkarna har skrapats, mönjats och målats svarta.

Koppelhylsan i södra änden har renoverats.

Plattformsdelar är i Trollhättan för blästring.

VGJ 24

De sista bottenplåtarna på asklädan skall nu svetsas fast. Även rörsystemet för asklådespolningen skall monteras.

Nya rosterstavar samt fästanordningar för dessa har mätts upp och CAD-ritats. Efter denna ritning görs därefter en trämodell av hela eldstadsbotten  för att se om allt passar innan CAD-ritningen skickas iväg till företaget som skall skära ut de nya rosterstavarna.

VGJ 31

Vi har haft problem med översynen av drivhjulen till loket då den verkstad som vi anlitat hittills ej uppfyllt våra kvaltetskrav på de arbeten som de skall utföra. Entrepenören har nu tagit tillbaka axeln till sig för att åtgärda denna.

Rundpannan till loket beställdes på julafton och tillverkning pågår. Leverans någon gång under våren.

Lokets boggie samt hjul har kommit tillbaka efter blästring och målning respektive svarvning. Boggien skall nu plockas ihop.

Signalmasten

Semaforen är nu lagad och i Trollhättan för blästring och målning tillsammans med delar till plattformsändarna till vagn 22.

Ved

Det finns massor med stockar som skall sågas upp, klyvas och bli lokved.

FAS 3

Vi har fått en nya fas 3-anställd till Anten, Alf Holmström som vi hälsar välkommen.

Arbeten på vagn AGJ Co 22

AGJ vagnCo 22 invändigt i verkstaden. Foto: Lars Johansson
AGJ vagnCo 22 invändigt i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Vagn Co 22s inredning har plockats ur för att vi skall kunna göra en invändig revision av vagnen.

Tanken är att innertaket ses över, vagnen målas invändigt och en ny matta läggs in. Färgsättning och målning avses bli lika som på vagn Co 24.

Vagn 22 i verkstaden

AGJ vagn 22 i verkstaden i november 2012. Foto: Bernt Lindsjö
AGJ vagn 22 i verkstaden i november 2012. Plattformstaken har plockats ned tilsammans med plattformsräckena, Foto: Bernt Lindsjö
Det arbetas på vagn Co 22 i verkstaden 

Vagn Co 22 står nu i verkstaden. Arbete sker i första hand med yttertaket och med plattformsändarna. Dessa har nu tagits loss för att  renoveras. Plattformsräcket och sköldarna har likaledes demonterats och skall blästras och målas. Vagnen skall även få nytt plattformsvirke.

Som nämndes har plattformstaken demonterats och lyfts ned för att vi skall kunna göra en bedömning av vad som behöver göras. Dessa är konstruerade losstagbara och bultade i vagnskorgen. Statusen på dessa var lite sämre än vi trott. Knutplåtarna i vagnens norra ände var även de rostangripna och behöver bytas.

Vi räknar med att blästra långbalkarna då färgen på dessa krackelerat och i samband med detta blästar vi även balkarna på plattformsändarna. Den gamla väven och pappen på det övriga taket har tagits loss. Taket visar sig vara i bra skick. Vidare så har bromsen testas och visat sig vara tät och fungera. Trots detta har vi demonterat styrventilen för att renovera denna.

AGJ vagn 22 i verkstaden i november 2012 efter att takväven tagits bort. Foto: Bernt Lindsjö
AGJ vagn 22 i verkstaden i november 2012 efter att takväven tagits bort. Foto: Bernt Lindsjö